Home » Genealogie » Geboorteakte van Elisabeth van Meerten (1823-1823)

Geboorteakte van Elisabeth van Meerten (1823-1823)

Geboorteakte van Elisabeth van Meerten (1823-1823) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Elisabeth van Meerten (1823-1823) weergegeven.1 Op 7 februari 1823 om elf uur in de ochtend verscheen Hendrik van Meerten (1791-1860) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om de geboorte van zijn dochter aan te geven. Hendrik was een en dertig jaar oud, geboren te Ingen en smid van beroep. Hij verklaarde dat Elisabeth geboren is op 5 februari 1823 om half zeven in de avond. Haar moeder was Elisabeth Fukkink, twintig jaar oud en geboren te Driebergen. Het echtpaar woont in de Vrouw Juttenstraat.2 Hendrik had twee getuigen meegebracht: (1) Arie Fukkink (1798-1852)3, vier en twintig jaar oud, timmerman van beroep en wonende in de Vrouw Juttenstraat te Utrecht, en (2) Cornelis van Hoesen (±1796-?), zeven en twintig jaar oud, timmerman van beroep en wonende aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1823, aktenummer 150. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.
  3. Arie was een broer van Elisabeth.