Home » Genealogie » Overlijdensakte van Elisabeth Fukkink (1802-1865)

Overlijdensakte van Elisabeth Fukkink (1802-1865)

Overlijdensakte van Elisabeth Fukkink (1802-1865) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Elisabeth Fukkink (1802-1865) weergegeven.1 Op 29 juli 1865 verscheen Reinier Hendriks voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Elisabeth. Reinier was twee en zeventig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Smit Tjabring (1808-1883), zeven en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Elisabeth op 27 juli 1865 om vier uur in de middag is overleden in de leeftijd van drie en zestig jaar. Elisabeth was zonder beroep, geboren te Driebergen en woonachtig aan het Jacobikerksteegje O. 210.2 Ze was weduwe van Hendrik van Meerten (1791-1860) en een dochter van wijlen de echtelieden Gerrit Jan Fukkink (1751-1834) en Elisabeth van Lutzenburg (1763-1843).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1865, aktenummer 1061. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-elisabeth-fukkink-1802-1865/.