Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1791-1860)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1791-1860)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1791-1860) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1791-1860) weergegeven.1 Op 6 februari 1860 verscheen Reinier Hendriks (±1794-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik. Reinier was zes en zestig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Hendrik Molijn (1803-1874), zes en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Hendrik op 4 februari 1860 om één uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Hendrik was zonder beroep, geboren te Ingen (Gelderland) en woonachtig aan de Tweisstraat B. 125 te Utrecht. Hij was gehuwd met Elisabeth Fukkink (1802-1865) en een zoon van de wijlen echtelieden Cornelis van Meerten (?-1806) en Maria van Ingen (?-1802).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1860, aktenummer 154. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.