Home » Genealogie » Huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1835-1875) en Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911)

Huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1835-1875) en Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911)

Huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1835-1875) en Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Gerrit van Meerten (1835-1875) en Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911) weergegeven.1 Op 1 december 1858 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Gerrit van Meerten was drie en twintig jaar oud en smid van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Utrecht2 en de meerderjarige zoon van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865). Beiden waren zonder beroep en het echtpaar woonde te Utrecht.3

Gerarda Johanna Frijlink was vier en twintig jaar oud en zonder beroep. Ze was geboren en woonachtig te Utrecht4 en de meerderjarige dochter van Pieter Anthonie Frijlink (1797-1853) en Hendrikje de Kruijf (1792-1868). Pieter Anthonie was al overleden en Hendrikje zonder beroep en woonachtig te Utrecht.

De afkondigingen hebben te Utrecht zonder stuiting plaats gehad op 21 november 1858 en 28 november 1858. Ze overhandigden aan de ambtenaar hun geboorteakten, de overlijdensakte van de vader van de bruid en een certificaat van voldoening aan de militie. De ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid waren aanwezig en verklaarden hun toestemming te verlenen. Na bevraging door de ambtenaar gaven ze hun ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Hendrikus de Graaff (±1803-?), vijf en vijftig jaar oud, conciërge van beroep en woonachtig te Utrecht.
  2. Willem Martinus van Monsjou (±1788-1859), zeventig jaar oud, stadsbode van beroep en woonachtig te Utrecht.
  3. Cornelis Martinus van Giessen (±1793-?), vijf en zestig jaar oud, stadsbode van beroep en woonachtig te Utrecht.
  4. Jan Smit Tjabring (1808-1883), een en vijftig jaar oud, stadsbode van beroep en woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1858, aktenummer 371. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-van-meerten-1835-1875/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerarda-johanna-frijlink-1834-1911/.