Home » Genealogie » Geboorteakte van Hendrik van Meerten (1837-1837)

Geboorteakte van Hendrik van Meerten (1837-1837)

Geboorteakte van Hendrik van Meerten (1837-1837) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendrik van Meerten (1837-1837) weergegeven.1 Op 12 juni 1837 om elf uur verscheen Hendrik van Meerten (1791-1860) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie mr. jr. Paulus Adriaan Beerlaerts van Oosterwijk (1781-1854). Hendrik was vijf en veertig jaar oud, smid van beroep en woonachtig aan de Geertesteeg Wijk B no. 525 te Utrecht. Hij verklaarde dat Hendrik is geboren op 10 juni 1837 om één uur in de nacht. Zijn moeder was Elisabeth Fukking (1802-1865), vijf en dertig jaar oud.2 Hij deed de aangifte samen met: (1) Hendrik Johannes Schouten (±1796-?), een en veertig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig aan het Geerte Kerkhof te Utrecht, en (2) Christiaan Pompens (±1771-?), zes en zestig jaar oud, boomkweker van beroep en woonachtig aan de Springweg te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1837, aktenummer 772. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.