Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911)

Overlijdensakte van Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911)

Overlijdensakte van Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911) weergegeven.1 Op 5 mei 1911 verscheen Hendrik Spitse (1888-1938) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Gerarda Johanna. Hendrik was twee en twintig jaar oud en bediende van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Fredrik Hennevelt (1863-1920), zeven en veertig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Gerarda Johanna op 4 mei 1911 om zes uur in de avond is overleden in de leeftijd van zeven en zeventig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Utrecht en daar ook woonachtig aan de Willemstraat.2 Gerarda Johanna was de weduwe van Gerrit van Meerten (1835-1875) en de dochter van wijlen de echtelieden Pieter Anthonie Frijlink (1797-1853) en Hendrikje de Kruijf (1792-1868).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Overlijdensakten, 1911, aktenummer 692. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerarda-johanna-frijlink-1834-1911/.