Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1835-1875)

Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1835-1875)

Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1835-1875) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerrit van Meerten (1835-1875) weergegeven.1 Op 8 oktober 1835 om tien uur verscheen Hendrik van Meerten (1791-1860) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht. De ambtenaar in functie was mr. jr. Paulus Adriaan Beelaerts van Oosterwijk (1781-1854). Hendrik was vier en veertig jaar oud en smid van beroep. Hij woonde aan de Geertesteeg Wijk B W. 52c. Hij verklaarde dat Gerrit geboren is op 7 oktober 1835 om half vijf in de nacht. Zijn moeder was Elisabeth Fukkink (1802-1865), drie en dertig jaar oud.2 Hij deed de aangifte samen met (1) Leendert van der Horst (1777-1851), zeven en vijftig jaar oud, koperslager van beroep en woonachtig te Utrecht aan de Weesstraat, en (2) Dirk Fukkink (1792-1875), drie en veertig jaar oud, timmerman van beroep en eveneens woonachtig te Utrecht.3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1835, aktenummer 1201. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.
  3. Dirk was de broer van Elisabeth, hij was getrouwd met Marrijtje de Kloet (±1792-1865).