Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911)

Geboorteakte van Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911)

Geboorteakte van Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911) weergegeven.1 Op 6 maart 1834 om half elf in de ochtend verscheen Pieter Anthonie Frijlink (1797-1853) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder mr. jr. Paulus Adriaan Beelaert van Oosterwijk (1781-1854). Pieter Anthonie was acht en dertig jaar oud en schoenmaker van beroep. Hij woonde te Utrecht aan de Voorstraat Wijk H no. 493. Hij verklaarde dat Gerarda Johanna op 5 maart 1834 om een uur in de middag is geboren. Haar moeder was Hendrikje de Kruijf (1792-1868), een en veertig jaar oud. Hij Pieter Anthonie deed de aangifte samen met (1) Tebaldus Walsmit (±1797-1849), zeven en dertig jaar oud, groefbidder van beroep en woonachtig aan de Voorstraat te Utrecht, en (2) Gijsbertus Leonardus de Meij (1810-1863), vijf en twintig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig aan de Schalksteeg te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1834, aktenummer 229. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.