Home » Geologie » Vragen over het VZM-overzicht (1): Wat is je motivatie om een overzicht te maken van het Vulkanisch Zoutmodel?

Vragen over het VZM-overzicht (1): Wat is je motivatie om een overzicht te maken van het Vulkanisch Zoutmodel?

Op 17 augustus 2021 werd op deze website een overzicht van het zogenoemde Vulkanisch Zoutmodel (VZM) gepubliceerd. Het is een (nog niet helemaal compleet) overzicht van alle activiteiten en publicaties rondom het VZM van ing. Stef Heerema. Sindsdien krijg ik regelmatig vragen van creationisten en niet-creationisten over dit overzicht. In een drieluik wil ik ingaan op deze vragen.1

Haliet (NaCl) uit de zoutmijn van Wieliczka in Małopolskie (Polen). Bron: Wikipedia.

De eerste bijdrage is een toelichting van de motivatie om een overzicht te maken. Deze eerste bijdrage is hier te vinden.2 De tweede bijdrage in dit drieluik gaat over de vraag waarom ik in het overzicht aandacht geef aan theïstische evolutionisten, naturalistische geologen en/of niet-creationisten. Deze tweede bijdrage is hier te vinden.3 De derde en laatste bijdrage in dit drieluik gaat over mijn eigen positie in het debat over het ontstaan van de wereldwijde zoutlagen.

Intensief

De laatste tien jaar is onder creationisten intensief gediscussieerd over het ontstaan van de zoutlagen. Je kunt er van alles van vinden, maar het feit blijkt dat deze discussie dankzij het werk van ing. Stef Heerema gevoerd is. Als Heerema zich niet intensief met dit thema zou hebben beziggehouden zouden sommige creationisten nooit nagedacht hebben over het ‘evaporietenprobleem’. Creationisten die het oneens waren met het Vulkanisch Zoutmodel, waren min of meer verplicht om een grondige studie te doen naar (het ontstaan van) deze zoutlagen. In de eerste plaats om meer kennis erover te krijgen en in de tweede plaats om een fatsoenlijk weerwoord te kunnen formuleren. De gedrevenheid van Heerema heeft zelfs sommige niet-creationisten bewogen om meer hierover te weten te komen. Een andere reden is dat de modelbouwer op geologisch gebied een van de weinige Nederlandstalige creationisten is die veel naar buiten treedt en flink aan de weg timmert. Het loont daarom de moeite dat zowel creationisten als niet-creationisten Heerema in de gaten houden. Wat heeft deze gedreven man die van zout zijn passie heeft gemaakt ons te zeggen? Een overzicht kan ons daarbij helpen.

Geologie van Hongarije

Afgelopen jaren ben ik vrij intensief bezig geweest met de geologie van Hongarije.4 Ik zie deze geologie als belangrijke testcase voor een natuurwetenschappelijk zondvloedmodel. Mijn persoonlijke hoofdreden voor het VZM-overzicht is dat er onlangs (2017) de vondst van evaporieten werd beschreven in Hongarije (Soltvadkert Trough) die correleren met de zogenoemde Badenian Salinity Crisis.5 En ook al eerder (in 2016) werd de vondst van evaporieten gepresenteerd op een Kroatisch geologisch congres in Zagreb.6 Hoe verklaren creationisten deze evaporieten in het algemeen en kloppen zijn deze verklaringen ook van toepassing op de gevonden evaporieten in Hongarije? Dat is de vraag die belangrijk is voor de hierboven genoemde testcase. Wie de koppeling maakt tussen creationisten en evaporieten kan niet om het werk van ing. Stef Heerema heen. Om het werk van Heerema te kennen moet je studie maken van zijn presentaties, artikelen, excursies en mogelijk andere activiteiten. Om het VZM van Heerema te toetsen moet je ook op de hoogte zijn van de kritieken op zijn model. Uiteraard is het belangrijk om ook op de hoogte te blijven van andere creationistische verklaringen, wellicht daarvan in de toekomst ook nog een overzicht. Zoals gezegd heeft Heerema van alle creationisten veruit het meeste gepresenteerd en geschreven over het ontstaan van de zoutlagen. Al met al belangrijk om totaaloverzicht te hebben.

Voetnoten

  1. Het overzicht is hier te vinden: https://oorsprong.info/het-vulkanisch-zoutmodel-vzm-van-ing-stef-heerema-een-overzicht/.
  2. https://oorsprong.info/vragen-over-het-vzm-overzicht-1-wat-is-je-motivatie-om-een-overzicht-te-maken-van-het-vulkanisch-zoutmodel/.
  3. https://oorsprong.info/vragen-over-het-vzm-overzicht-2-waarom-verwerk-je-in-het-overzicht-ook-kritiek-van-non-creationisten/.
  4. In 2019 organiseerde ik samen met Lorens Knap een geologiereis naar Hongarije. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een geologie- en cultuurreis in de zomer. Waar we onder andere de vulkanen rond het Balatonmeer bezoeken.
  5. Baldi, K., Velledits, F., Coric, S., 2017, Discovery of the Badenian evaporites inside the Carpathian Arc: implications for global climate change and Paratethys salinity, Geologica Carpatica 68 (3): 193-206.
  6. Palotas, K., Szuromi-Korecz, A., Selmeczi, I, Bereczki, L., 2016, Sarmatian evaporites in the Zagyva Trough (North Hungary), In: RCMNS Interim Colloquium 2016. Croatian Geological Survey Limnogeology Workshop. Lake – Basin – Evolution. Program & Abstracts: 39-40.