Home » Genealogie » Het tweeëndertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het tweeëndertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het tweeëndertigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1914. In dit jaargang komt een vermelding voor van het geslacht Van Meerten voor.

Maria van Leeuwen

Op bladzijde 253 wordt melding gemaakt van het geslacht ‘Van Meerten’ op één van de wapenborden.1 Het gaat om een wapenbord dat vroeger in de Jacobikerk te Utrecht hing, boven het graf van Maria van Leeuwen. Maria is de dochter van mr. Hendrik van Leeuwen (?-1657) en Helena van de Poll (?-1672). Hendrik ligt begraven in de Regulierskerk en Helena in de Domkerk. Maria is gedoopt te Utrecht in de Domkerk op 9 januari 1631 en is begraven in de Jacobikerk te Utrecht op 17 december 1711. Uit het Register van Grafstenen en Wapens der Kerken van Utrecht (deel 1 pagina 372) blijkt dat er een wapenbord boven haar graf heeft gehangen. Daarop stonden de volgende acht kwartieren: Van Leeuwen, Van Eck, Van Leeuwen, Van Meerten, Van de Poll, Both (van der Eem), Zevender en Steele. Mogelijk gaat het hier om een achterkleindochter van Hillegonda van Meerten die getrouwd was met Albert van Leeuwen en te Rijswijk (Betuwe) woonde.2

Voetnoten

  1. Het betreft het achtste nummer van de tweeëndertigste jaargang.
  2. Zie: https://oorsprong.info/parenteel-van-hillegonda-van-meerten-en-albert-van-leeuwen-1546/.