Home » Genealogie » Het eenendertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eenendertigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eenendertigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1913. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

De regering van de stad Utrecht, 1528-1577

Op bladzijde 115-120 wordt door G. van Klaveren Pzn. Een lijst gegeven van personen ‘die deel uitmaakten van Utrecht’s stadsbestuur’. Over de jaartallen, het eerste jaartal wanneer de persoon benoemd is, het laatste jaartal wanneer de persoon gestopt is. In deze lijst komen ook twee telgen uit het geslacht ‘Van Meerten’ voor.

Jan van Abcoude van Meerten: Hij was burgemeester en schepen van 1565 tot en met 1581.

Op bladzijde 146-152 gaat de lijst verder:

Cornelis van Meerten: Hij zat in de raad van 1545 tot en met 1549. Hij was getrouwd met Roelof Claes Roeckensdochter.

Voetnoten