Home » Genealogie » Grafzerk van Dirck van Meerten (?-1568) en Bertha van Eck van Panthaleon (?-1531)

Grafzerk van Dirck van Meerten (?-1568) en Bertha van Eck van Panthaleon (?-1531)

Hieronder wordt de grafzerk van Dirck van Meerten (?-1568) en Bertha van Eck van Panthaleon (?-1531) weergegeven. Deze zerk is te vinden in de Hervormde Kerk van Ingen. De foto is met dank aan Joke Honders, van het Arend Datema Instituut.1 Naar deze zerk is al eerder verwezen in een artikel voor De Baron, maar de zerk is nog niet beschreven op deze website.2

Grafzerk van Dirck van Meerten (?-1568) en Bertha van Eck van Panthaleon (?-1531). Foto genomen door Joke Honders van ADI.

De zerk is, dankzij de inspannende werkzaamheden van ds. H.J. Schouten (1865-1936), goed bewaard gebleven.3 In het midden van de zerk zien we de familiewapens, inclusief helmtekens, van Van Meerten (links) en Van Eck (links). Deze zijn in kleur weergegeven in het ‘Album amicorum’ van Buchell.4 We herkennen de wapens resp. aan de klimmende hazewindhond en de schuine dwarsbalk. Op de helm van ‘Van Meerten’ zien we een zittende hazewindhond. Het graf is zoals gezegd van Derick (of: Dirck/Diederick) van Meerten (?-1568) en Berta (of: Bertha) van Eck van Panthaleon (?-1531).5 We zien links de kwartieren: Van Meerten en Van Eck. Rechts zien we de kwartieren: Van Eck en Van Meeckeren. Dat we links opnieuw Van Eck zien is geen vergissing. Dirck was een zoon van Dirck van Meerten en Cristina (of: Christina) van Eck van Panthaleon.6 Bertha was een dochter van Johan van Eck van Panthaleon en Aleid van Meeckeren.

Onderaan de grafsteen staat de volgende tekst:

“Ao Dni 1568 den 20 dach decembris starf Derick van Meerten.
Ao 1531 den 7 dach septembris starf joffer Berta va Eck syn huisvrow.“

Bijzonder dat deze steen, na iets minder dan 500 jaar nog steeds zo goed te zien is.7

Voetnoten

  1. Meer informatie over ADI is hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. https://oorsprong.info/leenaktenboek-over-vijf-morgen-land-te-ingen-een-bruikbaar-puzzelstuk/.
  3. https://oorsprong.info/het-zestiende-jaargang-van-de-nederlandsche-leeuw-en-telgen-uit-het-geslacht-van-meerten/.
  4. Zie: https://oorsprong.info/twee-familiewapens-van-meerten-en-van-eck-van-panthaleon-in-album-amicorum-van-arnoldus-buchellius/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  6. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1530-en-christina-van-eck-van-panthaleon/.
  7. Deze tekst wordt ook hier weergegeven: https://oorsprong.info/de-negende-jaargang-van-de-nieuwsbrief-hkko-over-de-genealogie-van-het-geslacht-van-meerten/.