Home » Genealogie » Repertorium op de lenen van de Hofstede Culemborg (2) Leen 43: 2 morgen in Zijderveld

Repertorium op de lenen van de Hofstede Culemborg (2) Leen 43: 2 morgen in Zijderveld

Op de website van de Hollandse Genealogische Databank wordt het repertorium op de lenen van de Hofstede Culemborg van 1251 tot en met 1648 gedeeld. Het repertorium is samengesteld door dr. J.C. Kort. De lenen buiten Gelderland werden eerder gepubliceerd in het tijdschrift ‘Ons Voorgeslacht’ jaargang 42 (1987). Dit repertorium omvat meer dan honderd namen ‘Van Meerten’ en is daarom zeer nuttig voor het genealogisch onderzoek. Na een korte introductie over de heren van Culemborg wordt ingegaan op de lenen. Ieder leen bespreken we afzonderlijk in deze serie. Deze serie willen we uiteindelijk, als de Heere het geeft, als springplank gebruiken naar de originele bronnen (als die er nog zijn). Hieronder een beschrijving van Leen 43: 2 morgen in Zijderveld.1

Beschrijving

In leen 43 gaat het om ‘2 morgen van 4 morgen in Zijderveld gemeen met Gijsbert van Golberdingen Gijsbertsz.’. De andere helft van de vier morgen is dus in beheer van Gijsbert van Golberdingen. Hierboven een locatieoverzicht waarin dit leengoed in de omgeving wordt geplaatst. Het land boven is van ‘de heren van St. Pieter te Utrecht’. Het land beneden is in 1480 van ‘de erven Willem Pijl en het gasthuis van Culemborg’.

Vijftiende eeuw

De eerstgenoemde datum is 26 september 1452. Dan komt het leengoed bij Hubert van Culemborg, bastaard, in leen.2 Dat geldt ook voor 29 augustus 1480. Hubert wordt hier de ‘natuurlijke oom van de leenheer’ genoemd.3 Op 4 mei 1492 gaat het leengoed over naar Johan van Meerten, ‘bij dode van Hubert van Culemborg, bastaard’.4 Johan was de kleinzoon van Hubert, zoon van Ernst van Abcoude van Meerten en Bertha van Culemborg.5

Zestiende eeuw

Het wordt vernieuwd op 12 december 1505 en 18 september 1517.6 Op 10 januari 1520 wordt het leengoed door Jan van Meerten overgedragen aan mr. Jan Hackert.7 Op 27 maart 1537 krijgt De Poth het goed ten eigendom.8

Voetnoten

  1. Bron: https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=9619&type=loanroom.
  2. 4773, fol. 14v. 4774, fol. 21.
  3. 4775, p. 89-90.
  4. 4775, p. 91. 4776, fol. 36.
  5. Zie ook de stamboom onderaan dit artikel: https://oorsprong.info/repertorium-op-de-lenen-van-de-hofstede-culemborg-1-leen-21-huize-essensteijn/.
  6. 4775, p. 91.
  7. 4776, fol. 36.
  8. 4776, fol. 36.