Home » Genderdysforie » ‘Genderideologie en genderdysforie: principieel en pastoraal’ – Dr. Jan Hoek op 14 maart 2023 D.V. in Nieuwe Tonge

‘Genderideologie en genderdysforie: principieel en pastoraal’ – Dr. Jan Hoek op 14 maart 2023 D.V. in Nieuwe Tonge

Op 2 maart 2023 viel De Waarheidsvriend op de mat. In de agenda van dit kerkelijke weekblad stond een aankondiging van een toerustingsavond over genderdysforie in de gemeente Goeree-Overflakkee. Systematisch theoloog dr. Jan Hoek spreekt over dit beladen thema.1

Hervormde Kerk te Nieuwe Tonge. Bron: Wikipedia.

Al eerder riep de geleerde op tot een ‘zachte nee’ en het tonen van pastorale bewogenheid met mensen die lijden aan genderdysforie.2 Op 14 maart 2023 D.V. hoopt dr. Hoek op een toerustingsavond van de afdeling Goeree-Overflakkee van de Gereformeerde Bond een lezing te geven over genderdysforie. De titel luidt: ‘Genderideologie en genderdysforie: principieel en pastoraal‘. De plaats van de bijeenkomst is het Hervormd Centrum Elim aan de Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge. De avond wordt geopend door de voorzitter van deze regionale afdeling, ds. H.A. Neervoort. Aanbevolen om deze avond te bezoeken.

In dit agenda item wordt de lezing kort samengevat: ‘De genderideologie, die het met de schepping gegeven onderscheid tussen man en vrouw relativeert, grijpt om zich heen. Hoe bieden we principieel weerstand tegen deze opvattingen? En hoe zijn we mensen die er persoonlijk mee worstelen dat ze zich in een mannelijk lichaam voelen of omgekeerd, pastoraal nabij?‘.

Voetnoten

  1. Bron: Anoniem, 2023, GB-afdeling Goeree-Overflakkee, De Waarheidsvriend 111 (9): 23.
  2. Dr. Hoek schreef dit artikel oorspronkelijk voor het Reformatorisch Dagblad: https://oorsprong.info/toon-pastorale-bewogenheid-met-mensen-met-genderdysforie/. Hij reageerde ook op ‘Vuur dat nooit dooft’ en ‘Verbonden voor het leven’. Resp. https://oorsprong.info/hanteer-bijbel-als-uniek-normatieve-gids-op-seksueel-terrein/ en https://oorsprong.info/een-partnerschapsverbond-ad-de-bruijne-pleit-voor-homoseksuele-variant-op-het-huwelijk-en-zet-zo-een-wissel-om/.