Home » Evenement » Forumavond rond genderdysforie – Georganiseerd door mannenkring ‘Johannes’ van de CGK Driebergen op 21 april 2023 D.V.

Forumavond rond genderdysforie – Georganiseerd door mannenkring ‘Johannes’ van de CGK Driebergen op 21 april 2023 D.V.

Binnen de Gereformeerde Gezindte wordt gelukkig veel nagedacht over het thema transgenderisme en genderdysforie.1 Op vrijdag 21 april 2023 D.V. organiseert de mannenkring ‘Johannes’ in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen een forumavond rond genderdysforie. Nuttig voor mensen die worstelen met dit thema of zelf lijden aan genderdysforie.2

Park Beerschoten Willinkshof in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bron: Wikipedia.

De avond start om kwart voor acht (19.45 uur) en de inloop is vanaf kwart over zeven (19.15 uur) en zal plaatsvinden in het gebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen (aan de Engweg 30). De eerste spreker is de emerituspredikant en theoloog drs. J.M.J. Kieviet. Zijn referaat gaat over Bijbelse antwoorden en pastoraat rondom genderdysforie. Daarna komt bioloog Mark Willemsen (pseudoniem) aan het woord. Hij is ouder en oprichter van de lotgenotengroep ‘Troost’ (een groep voor ouders van transgenders). Willemsen zal spreken over de oorzaken en gevolgen van genderdysforie voor het kind en zijn omgeving. Hij zal eveneens ingaan op vragen rond transitie.

Hierboven wordt het programma vóór de pauze weergeven. Na de pauze is er, tijdens de forumdiscussie, gelegenheid tot het stellen van vragen aan de beide sprekers. De avond wordt afgesloten door de plaatselijke CGK-predikant, ds. K. Visser. Iedereen wordt door de mannenvereniging hartelijk uitgenodigd om de avond bij te wonen. Een oproep die wij van harte kunnen onderstrepen. Het is in de huidige maatschappij helaas nodig om hier een goed beeld van te krijgen én ook met pastorale bewogenheid te reageren op mensen die lijden aan genderdysforie.3

Voetnoten

  1. Het gaat hier om de derde avond van dit jaar, rond dit thema, waar we u op wijzen. Zie voor eerdere avonden: https://oorsprong.info/vcog-organiseert-31-januari-2023-d-v-een-ouderavond-over-genderverwarring-hoofdspreker-is-dr-benno-a-zuiddam/ en https://oorsprong.info/genderideologie-en-genderdysforie-principieel-en-pastoraal-dr-jan-hoek-op-14-maart-2023-d-v-in-nieuwe-tonge/.
  2. Met dank aan het laatste nummer van Bewaar het Pand waarin op deze avond gewezen werd. Bron: Mannenkring ‘Johannes’, 2023, Forumavond rondom genderdysforie, Bewaar het Pand 58 (7): 12. De avond wordt ook genoemd in de agenda van de CGK Driebergen: https://www.cgk-driebergen.nl/nieuws-agenda/mannenkring-johannes-houdt-een-lezing-over-genderdisforie/. Als is daar dysforie niet goed geschreven, dit is wel het geval in de advertentie in Bewaar het Pand.
  3. Zelf spreekt mij de benadering van systematisch theoloog prof. dr. Jan Hoek wel aan: https://oorsprong.info/toon-pastorale-bewogenheid-met-mensen-met-genderdysforie/.