Home » Biologie » ‘Een fylogenetische boom is een babymobiel’ – Twee nuttige artikelen van dr. Gerdien de Jong over de indeling van de rode panda

‘Een fylogenetische boom is een babymobiel’ – Twee nuttige artikelen van dr. Gerdien de Jong over de indeling van de rode panda

Dr. Gerdien de Jong is een website begonnen om het Nederlandstalig ‘creationisme’ te bestrijden.1 Twee bijdragen rond de rode panda zijn leerzaam, bieden overzicht en scherpen aan.2 Met belangstelling vatten we de twee artikelen hieronder samen.3

Wetenschappelijke artikelen

Dr. Gerdien de Jong ziet drie mogelijkheden voor de indeling van de Musteloidea. Musteloidea is een superfamilie binnen de onderorde Carnivora. Tot deze superfamilie behoren kleine panda’s (Ailuridae), stinkdieren (Mephitidae), wasberen (Procyonidae) en marterachtigen (Mustelidae). Bij elke mogelijkheid geeft ze een korte beschrijving en opgaaf van de literatuur (ze geeft aan dat ze niet de pretentie heeft om volledig te zijn).4 Na een uitgebreid overzicht van de verschillende vormen van indeling, geeft dr. De Jong aan dat de derde mogelijkheid de beste naturalistisch-wetenschappelijke papieren heeft. De studie van Hassanin et al. (2021) ziet dr. De Jong als de uitgebreidste fylogenie tot nu toe van de orde Carnivora.5 Een nuttig overzicht voor degene die onderzoek wil doen naar de indeling van de rode panda.

‘Een fylogenetische boom is een babymobiel’

Een baby ligt in de box en kijkt geïnteresseerd naar boven. Boven hem of haar klinkt een rustgevend kindermuziekje en draaien er allerlei figuren in een babymobiel rond.6 Wanneer je kinderen van de Heere hebt gekregen zal dit fenomeen je bekend voorkomen. Het voorbeeld van een babymobiel gebruikt dr. De Jong om een fylogenetische boom af te lezen. In 2010 schreef ze daar al een artikel over op haar evolutie-website.7 Met als voorbeeld een afbeelding uit Evolution: ein kritisches lehrbuch en naar aanleiding van de twee artikelen van dr. De Jong probeer ik het uit te leggen.8

Hierboven is een fylogenetische boom van de katten te zien. Hoe moet je deze afbeelding lezen? Met in gedachten een babymobiel. Alles draait om de as waar ‘Katzen-Vorfahr‘ staat. We zien dat de panterlijn zich als eerste afsplitst van de lijnen 2-8. Met een babymobiel in gedachten wil dat dus zeggen dat lijn 1 evenveel verwant is aan de lijnen 2-8. Volg je lijn 2 dan zie je opnieuw een as waarbij lijn 2 afsplitst van de lijnen 3-8. Nu geldt dat goudkattenlijn evenveel verwant is aan de lijnen 3-8. Het is niet zo dat lijn 3, omdat deze dichterbij lijn 2 staat, óók meer verwant is met de goudkattenlijn dan lijn 8. En zo gaat het verder met caracallijn (lijn 3), de ocelotlijn (lijn 4), de lynxlijn (lijn 5), de poemalijn (lijn 6), de manoellijn (lijn 7) en de huiskattenlijn (lijn 8). Het is wel zo dat bijvoorbeeld lijn 7 en 8 meer verwant zijn aan elkaar dan aan 1-6 en dat lijn 6 meer verwant is aan 7 en 8 dan aan 1-5. 7 en 8 vormen namelijk samen één subonderdeel babymobiel, idem 6, 7 en 8 etc. Je zou de kattenbabymobiel ook zó neer kunnen zetten dat de volgorde 7,8,6,5,4,3,2, en 1 wordt.

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/dr-gerdien-de-jong-gaat-via-website-nederlandstalig-creationisme-bestrijden/.
  2. Deze artikelen zijn hier te vinden: https://creationismeweersproken.blogspot.com/2023/01/de-rode-panda-en-cserhati-2-overzicht.html en https://creationismeweersproken.blogspot.com/2023/01/de-rode-panda-en-cserhati-3-een.html.
  3. Er is ondertussen meer verschenen. Wanneer haar bespreking afgerond is hoop ik de artikelen naar dr. Cserhati te sturen. In de hoop dat hij ook inhoudelijk kan/wil reageren op de stukken.
  4. Momenteel verzamel ik de opgegeven papers om ze te bestuderen.
  5. Het artikel is hier te vinden: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240770.
  6. De mobile op het plaatje hierboven is van Djeco en hier te koop: https://dekikkerkoning.com/product/djeco-mobile-babydieren/.
  7. Dit artikel is hier te vinden: https://evolutiebiologie.blogspot.com/2010/10/een-fylogenetische-boom-is-een-mobile-2.html.
  8. De afbeelding is hier te downloaden: http://www.evolutionslehrbuch.info/bilder/03/ekl-03-20.php.