Home » Biochemie

Categorie archieven: Biochemie

Leven in een deegmixer

Het levengevende wonder van dr. Venter’, schreeuwde de kop in The Times van 26 januari 2008. Samen met andere nieuwsberichten roemde het artikel de recente mededeling dat de Amerikaanse wetenschapper Craig Venter met enkele medewerkers in zijn laboratorium de synthese voltooid had van een bacteriële DNA-sequentie die meer dan 580.000 basenparen bevatte.

Wat zijn basenparen? Het zijn vier verschillende chemische groepen die de ‘letters in het alfabet’ vormen die gebruikt worden door de genetische code. Het Engelse alfabet heeft 26 letters, maar de genetische code heeft er slechts 4, die elk bestaan uit een bepaald basenpaar. Net zoals de volgorde van letters in een woord of in een zin een betekenisvolle boodschap vormen, zo ‘openbaart’ (en bewaart) de volgorde van de basenparen de informatie die een organisme nodig heeft om te leven, te groeien, te functioneren en zich te vermenigvuldigen. (Om verwarring te voorkomen, merk op dat biologen ‘letters’ gebruiken om de 4 individuele nucleotidebasen A, G en C aan te duiden. Elke willekeurige volgorde van deze drie basen vormt een codon dat een bepaald aminozuur specificeert tijdens de eiwitsynthese.) Het artikel vervolgt op wat nuchterder toon: ‘Hoewel de synthese van het DNA van M. Genitalium (de betreffende bacterie) een schitterende prestatie is … is het niet echt een fundamentele technologische doorbraak. Het is niet het eerste levende DNA dat kunstmatig gesynthetiseerd is.

Leven geschapen?

The Guardian van 6 oktober 2007 was minder oplettend. Deze krant verklaarde: ‘Craig Venter, de controversiële DNA-onderzoeker die in de race zit om de menselijke genetische code te ontcijferen, heeft een synthetisch chromosoom gebouwd uit de chemicaliën in zijn laboratorium en is nu gereed om aan te kondigen dat hij de eerste kunstmatige levensvorm op aarde geschapen heeft …’ Dr. Venter vertelde The Guardian dat deze mijlpaal een zeer belangrijke filosofische stap is in de geschiedenis van de mensheid: ‘Wij gaan over van het kunnen lezen van onze genetische code naar de mogelijkheid om hem te schrijven. Dat geeft ons de hypothetische mogelijkheid om dingen te doen die nog nooit in ons opgekomen zijn.’ Welnu, hebben deze onderzoekers kunstmatig leven geschapen? Nee, eigenlijk niet. Ze hebben simpelweg de DNA-sequentie van een bestaand levend organisme gekopieerd. Ik zou een van Einsteins wetenschappelijke artikelen woord voor woord kunnen kopiëren en het ter publicatie kunnen aanbieden als mijn eigen werk, maar ik vraag me af of ik eer zou krijgen voor het scheppen van iets dat al bestond (dat is immers niet de ware betekenis van ‘scheppen’). Dat betekent natuurlijk niet dat deze synthese geen echte wetenschappelijke prestatie was, of dat er geen grote kundigheid nodig was om dit te bewerken. Ik zeg alleen dat er niets ‘geschapen’ is, er is slechts iets gekopieerd. Claimen dat ‘wij overgaan van het kunnen lezen van onze genetische code naar de mogelijkheid om hem te schrijven’ is volkomen misleidend. Als ik de woorden van een sonnet van Shakespeare overschrijf, in welke zin heb ik ze dan geschreven? Een kopieerapparaat kan precies hetzelfde doen. Ik zou de sonnet zeker niet zelf geschreven hebben; ook zou ik niets anders ‘geschapen’ hebben dan ‘tekens op een vel papier’.

Leven in een deegmixer

Terug naar het Times artikel. We lezen daarin dat de chemie heeft afgerekend met het idee dat leven iets bijzonders zou zijn: ‘Dr. Venter (…) is simpelweg de laatste in een lange reeks van biochemici die de claim dat leven wel iets heel bijzonders is, heeft doorgeprikt. Tot 1828 geloofde men dat leven, met zijn zogenaamde ‘vitale krachten’ de wetenschap niets verschuldigd was…’ Het idee dat hier wordt gepromoot is dat leven simpelweg complexe chemie is, meer niet. Dat is waarom ze zeggen dat leven in staat was om te evolueren door het ontstaan van toevallige verbindingen tussen gewone niet-levende chemicaliën. Er zitten twee belangrijke denkfouten in deze ‘reductionistische’ benadering van het leven die zo geliefd is binnen de evolutionistische filosofie. Ten eerste: de chemische krachttoer toont aan dat om een betekenisvolle DNA-streng te produceren er veel hard werk door zeer vakkundige en intelligente chemici voor nodig is. Niemand suggereert dat dr. Venter en zijn team gewoon de noodzakelijke chemische ingrediënten in een deegmixer gooiden, deze in de automaatstand zetten en vervolgens op vakantie gingen. En dan hebben we het hier alleen nog maar over het kopiëren van een DNA-molecuul. Het creëren van het eerste DNA-molecuul, zonder dat er een bestaand model voorhanden is, zou naar mijn mening een nog veel grotere hoeveelheid informatie vergen. Het volstaat gewoonweg niet om te claimen dat de deegmixer uiteindelijk echt een ‘levengevend wonder’ produceert als je hem bijvoorbeeld enkele duizenden miljoenen jaren laat draaien. Maar dat is in de basis wel wat evolutie beweert.

Leven is informatie

De tweede denkfout, namelijk de bewering dat leven slechts chemie is, is nog grotere nonsens. Het is waar dat de wetenschap de noodzaak voor een mystieke ‘vitale kracht’ als verklaring voor de vraag waarom leven zo bijzonder is, heeft weggenomen. Maar wat ze er niet bij vertellen is dat de wetenschap die ‘vitale kracht’ vervangen heeft door iets wat nog wonderlijker is – georganiseerde informatie! Het is heel goed mogelijk om enkele basenparen in een willekeurige volgorde met elkaar te verbinden, zodat ze biologische ‘nonsens’ produceren, maar zo’n pseudo-DNA molecuul zou geen leven ondersteunen. Het is dus niet de chemie van het DNA dat leven vormt, maar informatie – de betekenisvolle volgorde van basenparen die instructies vormen die de levende cel kan lezen, interpreteren en gebruiken. Leven kan dus niet zitten in de moleculaire chemie maar in de informatie die opgeslagen wordt door de moleculaire chemie – en dat is iets heel anders. Dit artikel kan op allerlei manieren opgeslagen worden: in de vorm van gedrukte woorden op papier, door magnetische ‘tekens’ op tape, door microscopische puntjes op een CD, of zelfs door radiogolven die onafgebroken hun geluid door de ether dragen. De media die de woorden dragen, die ze hebben opgeslagen, zijn nodig, maar zij zijn niet de informatie die de boodschap vormt. Dezelfde media kunnen gebruikt worden om een betekenisloze mengelmoes van letters op te slaan! Leven is nog net zo bijzonder als het altijd al geweest is omdat het uit informatie bestaat, niet uit chemicaliën. Laat u dus niet misleiden door wat ten onrechte ‘wetenschap’ genoemd wordt.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Origins. De vertaling is afkomstig van dhr. Eddy Maatkamp, uitgever van het boek Wie heeft God gemaakt? en Wat is de mens? van dr. Edgar Andrews. De volledige bronvermelding luidt: Andrews, E.H., 2009, Life in a cake mixer, Origins 49: 17-18.

Waar eindigt wetenschap en worden aannamen een geloof?

Waar eindigt wetenschap en worden aannamen een geloof? Grote vragen in de wetenschap zijn doorgaans moeilijk te beantwoorden. Vaak worden de grenzen van de wetenschap overschreden bij gebrek aan waarnemingen.

De theorie van het multiversum is wetenschappelijk niet toetsbaar. Het heelal toont ons sporen van Intelligent Ontwerp. Bron: Pixabay.

Een belangrijke spelregel in de natuurwetenschap is dat je alleen uitspraken kunt doen over processen of gebeurtenissen die je kunt waarnemen. De natuurwetenschap heeft het moeilijk als er processen of gebeurtenissen verklaard moeten worden die in het verleden hebben plaatsgevonden. Ik geef twee voorbeelden: het ontstaan van het heelal en het ontstaan van leven.

Als we waarnemingen doen aan het heelal kijken we eigenlijk terug in het verleden. Het licht van sterrenstelsels heeft er miljoenen jaren over gedaan om de aarde te bereiken. Astronomen hebben daaruit de conclusie getrokken dat alle sterrenstelsels zich van ons af bewegen. Gaan we terug in de tijd, dan komen al die sterrenstelsels samen in één punt, het begin van de Big Bang. Het ontstaan van het heelal wordt door astronomen wel omschreven als een kosmisch wonder. Er is een zeer nauwkeurige afstelling van natuurwetten en constanten noodzakelijk zijn, anders zou het heelal nooit ontstaan zijn. Om materie goed te verdelen mag de kracht van de Big Bang in de eerste seconde niet meer gevarieerd hebben dan een factor tien tot de macht min achttien en dat is onwaarschijnlijk weinig!

Veel astronomen nemen daarom hun toevlucht tot het idee van een “multiverse” (multi-universe). Het huidige heelal zou voorafgegaan zijn door talrijke minder succesvolle heelallen. Uiteindelijk zou er het huidige heelal ontstaan zijn omdat het heelal en wij mensen er nu eenmaal zijn. Het was gewoon een kwestie van geluk dat alle natuurconstanten de juiste waarden hadden. Echter, de “multiverse” hypothese hoort niet thuis in de wetenschap. Want er is geen enkele wetenschappelijke waarneming van een ander heelal mogelijk en daarmee is deze hypothese niet wetenschappelijk testbaar. Het is een geloof.

Het ontstaan van leven is ook een historische gebeurtenis. We kunnen het huidige leven bestuderen om het ontstaan van leven te reconstrueren, maar het blijft een historische gebeurtenis waarvan geen waarnemingen beschikbaar zijn. Het onderzoek aan het huidige leven levert ook geen waarnemingen op: leven ontstaat niet vanzelf, niet in de natuur en ook in niet in laboratoria onder kunstmatige omstandigheden.

Een kansberekening

Zo heeft de bekende proef van Miller die jarenlang in Naturalis heeft gestaan een aantal instabiele aminozuren en een hoop chemische troep opgeleverd. Het leven op aarde zou ooit begonnen zijn met een eenvoudige cel. Inmiddels weten we door jaren van biochemisch onderzoek dat zelfs de meest eenvoudige cel een wonder van specifieke complexiteit is. Om het ontstaan van de eerste cel mogelijk de maken moet er bij aanvang een aantal zaken beschikbaar zijn: een veilige omgeving (celwand), de mogelijkheid van informatieopslag (DNA of RNA), de beschikbaarheid van energie, etc.. De Amerikaan Eugene Koonin heeft zich verdiept in het vraagstuk naar het ontstaan van leven. Hij is een autoriteit op het gebied van de moleculaire biologie. In zijn boek “The Logic of Chance” geeft hij een berekening van de kans is dat er ergens in het heelal leven vanzelf ontstaan zou kunnen zijn.

Voor de goede orde, een kans kun je uitdrukken in een getal. Laat je een muntstuk uit je hand vallen, dan is de kans op “kop” 0,5. Koonin ging uit van een eenvoudige levensvorm met 1800 nucleotiden. Hij kwam uit op een kans van tien tot de macht min duizend-en-achttien, een getal met meer dan 1000 nullen achter de komma. Dat is dus een onwaarschijnlijke kleine kans. Als je dat afzet tegen het aantal moleculen in het heelal (circa 1080) en de leeftijd van het heelal (13,7 miljard jaar) dan zijn er gewoon te weinig moleculen en tijd om dit te laten gebeuren. Opvallend genoeg neemt ook Koonin zijn toevlucht tot het idee van een “multiverse”. Als er een oneindig aantal heelallen zijn geweest, wordt zelfs de meest onwaarschijnlijke gebeurtenis mogelijk. Ook hier moeten we weer vaststellen dat er geen sprake is van een waarneming. Wat rest zijn aannamen die een rotsvaste overtuiging vereisen dat het gebeurd is. Ik noem dat “geloof”.

We moeten dus concluderen dat niet alleen christenen “een geloof” hebben, maar ook wetenschappers grote vragen in de wetenschap beantwoorden met “een geloof”. Er is echter wel een verschil waarin je gelooft: in een God of in natuurlijke processen.

God vs. wetenschap

In de moderne natuurwetenschap is er een absoluut verbod om God te gebruiken in een wetenschappelijke theorie. Wetenschappers stellen dat God niet waar te nemen is, en dus is het gebruik van God als verklaring een no-go in iedere wetenschappelijke theorie. Slecht nieuws dus voor christenen die werkzaam zijn in de wetenschap? Dat valt nog te bezien. Ik stel vast dat de natuurwetenschap kennelijk niet geschikt om de vraag naar het bestaan van God te beantwoorden. Christenen die werkzaam zijn in de natuurwetenschap conformeren zich in de praktijk aan deze regel, veel keus hebben ze overigens niet. Opvallend genoeg liggen de kaarten anders in de filosofie, de tak van sport die de spelregels van de wetenschap bepaalt.

Lees het boek “There is a God” van de gerespecteerde Engelse filosoof Anthony Flew er maar eens op na. Flew is zijn leven lang atheïst geweest, maar kwam op latere leeftijd tot het inzicht dat er een God voor nodig is om het ontstaan van een heelal en het leven te verklaren. Zijn logica was kinderlijk eenvoudig: van een steen mag je niet verwachten dat er zoiets als zelfbewustzijn uit voortkomt. De huidige hype rond AI is een goed voorbeeld van de verwarring. Zonder menselijke input van informatie en intelligente software is AI onmogelijk.

Bij de opkomst van de moderne natuurwetenschap zijn talrijke voorbeelden van christen wetenschappers die hun geloof in God openlijk beleden: Newton, Pasteur, Linneus, Cuvier, Owen, Planck, de lijst is eindeloos. Ook tegenwoordig zijn er nog natuurwetenschappers die christen zijn. Maar daar moet wel bij worden opgemerkt dat er restricties zijn: geen gebruik van God als verklaring in wetenschappelijke publicaties. Geloven doe je in je vrije tijd buiten de wetenschap. Christenen die menen dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap zouden beter moeten weten. In de praktijk van de natuurwetenschap is er geen ruimte voor God.

De afgelopen decennia is er veel verwarring ontstaan onder christenen over de oorsprongsvraag. De vanzelfsprekendheid dat je gelooft in een God die het leven geschapen heeft is verdwenen, de evolutietheorie is een geaccepteerd alternatief geworden.

Het alternatief van de Intelligent Design beweging heeft in Nederland helaas onvoldoende aandacht gekregen. Wetenschappers die actief zijn in deze beweging stellen dat er goede wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat de informatie voor het leven “intelligent” is, maar doen geen uitspraken over de oorsprong van die intelligentie. Vergelijk het met een boek: het boek heeft zichzelf niet geschreven, je weet dat er een auteur is geweest ook al ken je die auteur niet. Ik sluit af met de woorden uit Het Boek: “De hemel en de aarde zijn ontstaan door de woorden van God. Alles wat we zien, is dus ontstaan uit iets dat we niet kunnen zien. Dat begrijpen we omdat we geloven” (Hebreeën 11 vers 3, Bijbel in Gewone Taal).

Bovenstaand verhaal schreef de auteur in aanloop naar de studiedag “De grote vragen” op het Driestar College in Gouda (25 november 2023 D.V.). Over deze studiedag is hier meer informatie te vinden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website CVandaag. Het originele artikel is hier te vinden.

Mark H. Armitage (MSc.) presenteerde deze zomer onderzoek naar gemineraliseerde bloedstolsels in dinobotten op congres van Microscopy and Microanalysis

Mark H. Armitage (MSc.)1 doet met zijn Dinosaur Soft Tissue Research Institute onderzoek naar ‘zacht weefsel’-structuren in dinosauriërbotten.2 Hij publiceert zijn werk veelal in vakbladen voor microscopie, maar ook in chemische vakbladen. Tegelijkertijd is deze academicus ook uitgesproken creationist. Hij denkt daarom dat de dinosauriërbotten geen miljoenen, maar duizenden, jaren oud zijn. Deze zomer presenteerde hij zijn onderzoeksresultaten op een congres voor microscopie en microanalyse in Minneapolis.3

Zijn bijdrage had als titel ‘Blood Clots in Dinosaur Bones: Seemingly Permanent Organic/Mineral Interfaces in Once-living Structures’.4 Een abstract daarvan werd als bijlage gepubliceerd bij het tijdschrift ‘Microscopy and Microanalysis’. Voor zijn presentatie heeft Armitage gemineraliseerde bloedstolsels onderzocht die microvasculaire kanalen in dinosauriërbotten afsluiten. Hij heeft daarvoor gebruik gemaakt van UV-autofluorescentie microscopie (UVFL). De botten werden eerst gespoeld in zuiver water en daarna gedroogd. Vervolgens werden ze in dunne plakjes gesneden en deze werden bevestigd op glasplaatjes. Daarna werden ze blootgesteld onder UVFL en werden de botten bestudeerd op auto-fluorescerende stolsels. En inderdaad fluoresceerde de stolsels (zoals Armitage ook op de plaatjes liet zien). Dit wijst op de aanwezigheid van ijzer. Volgens Armitage zijn dit waarschijnlijk heemverbindingen (hemoglobine), de ijzerhoudende kleurstoffen in rode bloedcellen.5 Armitage uitte zijn verbazing op het congres, dat ondanks de aangenomen tijdschaal en de aantastende omgevingsfactoren er nog steeds gemineraliseerde bloedstolsels te bestuderen zijn. Volgens de geleerde moedigt dit aan tot vervolgonderzoek en het bestuderen van meer dinosauriërsbotten met behulp van deze methode.

Voetnoten

In Memoriam: Chemicus Edgar Korteweg (1969-2023) overleden

Afgelopen zaterdag 4 maart 2023 is de chemicus Edgar Korteweg plotseling overleden in de leeftijd van 53 jaar. Korteweg was afgestudeerd chemicus en actief in het schepping-evolutie-debat. Hij was actief door onder andere video’s te maken en artikelen te schrijven.

Levensloop

Edgar Gerardus Johannes Jacobus Korteweg werd geboren op 2 november 1969 te Waalwijk en overleed op 4 maart 2023 te Amsterdam.1 Korteweg was leerling van het Willem van Oranje College te Waalwijk. Bij behaalde zijn propadeuse Medisch Chemisch HLO aan het Dr. Struijcken Instituut, na een blauwe maandag Natuurkunde gestudeerd te hebben aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) studeerde hij af als Analytisch Chemicus aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Daarna ging hij voor een mastergraad Chemistry & Physics naar de Universiteit Utrecht. Helaas kon hij die opleiding door privé omstandigheden niet afmaken en schreef zich uit in 2004. Korteweg was chemisch analist en heeft diverse werknemers gekend.2

Bezwaren tegen UGA en Deep Time

Korteweg had ernstige bezwaren tegen Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time. Vanuit zijn achtergrond schreef hij artikelen over kwantumfysica, kernfusie, zwaartekracht, informatietheorie en biochemie. Hij publiceerde deze artikelen vooral via ResearchGate en Academia3. Via ResearchGate deed hij dat via twee kanalen Eg Ko4 en E.G.J.J. Korteweg.5 Daarnaast had hij een eigen YouTube-kanaal met als naam ‘The Way Truth and Life’. Hij gebruikte dit kanaal voor Bijbelstudies maar ook voor creationistische theorievorming en het uitdagen van Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time. Korteweg had zo zijn eigen stijl en de inhoud van de video’s kon niet iedereen bekoren. Dat leidde tot soms vernietigende reacties in de ‘comments’ onder de video’s. Korteweg schuwde in reactie hierop stellige taal niet.

Creationistisch werk

Zoals gezegd was Korteweg kritisch naar Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time. Hij schreef ook artikelen en maakte video’s ten faveure van het scheppingsparadigma. Hij stuurde bijvoorbeeld ooit een video door, naar aanleiding van een artikel in Weet Magazine, waarin hij liet zien dat er verschillende lagen sneeuw in één dag kunnen vormen. Hij schreef als reactie: “Je ziet hier megaduidelijk dat er in één dag al verschillende lagen gevormd wordt. Waarschijnlijk een gevolg van wisselende temperaturen in de atmosfeer. Dus ja, het kan tevens gepaard gaan met O-isotoopverschillen. In één dag! Hoe duidelijker moet het nog zijn (…).” Hij trok mijns inziens wel een wat grote broek aan door de video ‘Icecore dating proven false’ te noemen.6 Hij deelde ook video’s dat aardgas geen miljoenen jaren nodig heeft om te ontstaan. Hij startte dit experiment in 13 juli plaatste sindsdien wekelijks een filmpje hiervan om de voortgang te bestuderen.7 Hoewel we stellige uitspraken en radicale taal in mijn ogen tot het minimum moeten beperken, bedacht hij leuke experimenten voor scheikundepractica in het Voortgezet Onderwijs. Laat de leerlingen maar ervaren dat chemische processen ook snel kunnen gaan en dat deze processen niet zozeer afhangen van de hoeveelheid beschikbare tijd, maar eerder afhangen van de gegeven omstandigheden. Dit wordt overigens veelal ook onderschreven door naturalistische geologen en geleerden uit aanverwante vakgebieden. We zullen de creativiteit en gedrevenheid van Edgar Korteweg missen!

Afscheidsdienst

Morgen zal om 10.00 uur de afscheidsdienst worden gehouden in de aula van Uitvaartcentrum Bloemendaal te Waalwijk (Bloemendaalweg 38). Na afloop hoopt de familie en kennissen samen te komen in Borrel- en Eetcafé De Galgenwiel te Waalwijk (Smeelelaan 124). U kunt daar de familie condoleren.8

Voetnoten

Interessant programma internationale ‘Fachtagung Biologie’ van Wort und Wissen voor academici en studenten

Ieder jaar organiseert Wort und Wissen een zogenoemde ‘Fachtagung Biologie’.1 Deze keer is de voertaal Engels en spreken academici uit de Duitsland, Noorwegen, VS Zweden en Zuid-Korea. Het is mooi dat Wort und Wissen breder kijkt dan Duitsland alleen en biologen uit verschillende landen wil uitnodigen. Helaas kan ik vanwege gezondheidsredenen niet afreizen, maar deze Fachtagung is een aanrader voor biologen en studenten biologie of aanverwante vakgebieden.2

Praktische zaken

Het betreft een meerdaagse Fachtagung. Het programma start op 24 maart 2023 om zes uur en is afgelopen op 26 maart 2023 om één uur. Helaas loopt de planning door tot zondagmiddag. Reformatorische studenten en academici zouden ervoor kunnen kiezen om zaterdagmiddag of -avond weer terug te reizen. Deze meerdaagse Fachtagung vindt plaats in ‘Freizeitheim Friolzheim’ met als adres Mühlweg 8, 71292 Friolzheim. Friolzheim ligt tussen Pforzheim en Stuttgart in, vanaf Arnhem ongeveer 500 kilometer rijden. Deze keer is de voertaal van het congres in het Engels en staat deze onder leiding van dr. Boris Schmidtgall en dr. Sandra Mohr. De kosten zijn voor biologen 120 euro, promovendi betalen 80 euro en studenten 60 euro. De kamerhuur is 25 euro en daar komt nog 7 euro bij voor het linnengoed, uiteraard tenzij u elders slaapt of uw linnengoed van thuis meeneemt.

Programma

Het exacte programma met de tijden is nog niet bekend. Wat wel bekend is zijn de referenten en de titels van de lezingen. Deze volgen hieronder, in de voetnoten wat persoonlijke informatie:

Prof. dr. Nigel CromptonQuantum Biology.
Dr. Lydia EberhardOntogenetic development of the tooth enamel – a challenge for evolutionary theory.
Prof. dr. Ola HössjerMathematical aspects of fine-tuning and information in biology.
Dr. ChinHo ShinWhy did God create the brain?
Prof. dr. Frank KarlsenGod created within 6 24 hour days – A presentation of scientific arguments.
Dr. Boris SchmidtgallThe Great Oxygenation Event – The greatest revolution in biology?

Het is mooi dat er voornamelijk experts zijn uitgenodigd die vertellen vanuit hun vakgebied. Op creationistische conferenties gaat dat namelijk niet altijd even goed. Crompton3 komt uit de VS. Wat hij precies gaat vertellen op de Fachtagung wordt niet helemaal duidelijk, maar zijn presentatie heeft als thema Quantum Biology.4 Eberhard5 is een tandheelkundige uit Duitsland en spreekt over de ontogenetische ontwikkeling van het tandglazuur. Ze ziet hier een uitdaging voor de evolutietheorie. De derde spreker komt uit Zweden.6 Zijn werk dat hij publiceerde in Journal of Theoretical Biology over fine-tuning in de biologie kwam onlangs in opspraak. In 2021 sprak dr. Van Engelen daar nog over op een congres van Fundamentum en Geloofstoerusting (zie voetnoot).7 Shin8 is een Zuid-Koreaanse neurowetenschapper. Hij denkt op het congres na over de vraag waarom God het brain schiep. Karlsen9 is een Noors biochemicus en patholoog en hoogleraar BioNanotechnoloog en moleculair bioloog aan de University in South-Eastern Norway. Schmidtgall10 is een organisch chemicus uit Duitsland en heeft de leiding over het congres. Hij spreekt over ‘The Great Oxygenation Event’. Het betreft een grote zuurstofcrisis ongeveer 2,4 miljard naturalistische jaren geleden.11 Schmidtgall schreef daar in 2021 al over in het blad Studium Intergrale Journal.12 Mooi dat deze geleerde de artikelen nu omgewerkt heeft tot een presentatie.

Mocht u voornemens zijn om te gaan en een kort verslag willen schrijven over dit evenement dan zijn wij, bij Fundamentum, bereid dit te publiceren via deze website. Neem dan contact op via ons contactformulier. Het is ook mogelijk om via pseudoniem wat te publiceren.

Voetnoten

‘Hoe verder de wetenschap het leven ontrafelt, hoe meer ik van Gods wijsheid en almacht zie’ – Interview met dr. Arie Sonneveld in het Reformatorisch Dagblad

“Ik heb veel gehad aan de oratie van Han Zuilhof, hoogleraar organische chemie aan de Wageningen Universiteit, in 2008.1 Van hem leerde ik dat nucleïnezuren waaruit ons DNA bestaat zo instabiel zijn als wat. Ze zijn verdwenen voordat ze de complexe moleculen, de polymeren, kunnen vormen, waaruit vervolgens het DNA zou zijn ontstaan. De wolkenkrabber van de evolutie heeft dus geen begane grond, stelde Zuilhof destijds.”2

Rolmodel

Dat stelde de biofysicus dr. Arie Sonneveld onlangs in een interview met het Reformatorisch Dagblad. In april 2022 gaf ik in een nieuwsbrief aan dat het voor studenten belangrijk is dat er rolmodellen zijn. Ik schreef: ‘Het is van belang dat studenten niet met deze twijfels en uitdagingen blijven lopen, maar te rade gaan bij een academicus als een soort mentor.’3 Ik was voornemens om zo nog meer rolmodellen te beschrijven, maar ‘de mens wikt, maar God beschikt’. Ons gezin kwam in grote zorgen terecht en deze zorgen zijn ook vandaag niet verdwenen.4 Onze lieve zoon overleed5 en zelf moest ik vanwege hartfalen ook al een aantal keren naar het ziekenhuis. Er is wel hoop, maar nog geen duidelijk uitzicht op herstel. De noodzaak van rolmodellen verdween echter niet naar de achtergrond en vandaag wil ik proberen om opnieuw een rolmodel voor het voetlicht te brengen. Niet om in de mens te eindigen, maar omdat God in Zijn oneindige goedheid deze mensen Nederland nog geeft.

Interview

Van de hand van wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) verscheen op vrijdag 9 september 2022 een interview in het Reformatorisch Dagblad met de dr. Arie Sonneveld. Dr. Sonneveld promoveerde in 1981 als biofysicus aan de Universiteit van Leiden op een proefschrift met als titel ‘Primary photochemistry and energy transfer in photosystems I and II of photosynthesis: effects of magnetic field and temperature on submicrosecond chlorophyll a emission’. Dit jaar schreef hij een boek over schepping en evolutie met als titel ‘Boven tijd en toeval’. Het boek verscheen bij de bekende uitgever Buijten & Schipperheijn Motief.6 Voor Van den Dikkenberg een terechte reden om hem te interviewen voor de krant. De geleerde wijst de evolutietheorie, in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming, om biochemische, – fysische en -informaticale reden af. We kunnen niet het hele interview citeren, maar we proberen het samen te vatten.7

Thermodynamica

Op de middelbare school is Sonneveld onderwezen in de zesdaagse schepping als waarheid. Later op de landbouwhogenschool in Wageningen werd deze scheppingsgeschiedenis van de hand gedaan als interessante proza en werd aangegeven dat we (met de evolutietheorie) nu beter weten. Als student las hij het boek ‘Man’s origin, man’s destiny’ van de driemaal gepromoveerde dr. Arthur E. Wilder-Smith (1915-1995).8 Daardoor kreeg hij interesse in de thermodynamica. Hij vroeg Hans Lyklema (1930-2017), zijn hoogleraar thermodynamica9, om zijn mening. ‘Hoe kunnen geordende en complexe organismen ontstaan uit de wanorde van de oerknal?’, zo vroeg Sonneveld aan de professor. Hoe reageerde Lyklema? Sonneveld: “Hij had het boek (van Wilder-Smith, JvM) drie maanden in bezit en gaf het terug zonder commentaar. Heel apart. Wat belette hem om te zeggen dat hij er zwakheden in zou kunnen aanwijzen? Maar wellicht was het boek voor Lyklema te confronterend. Zijn reactie gaf mij het gevoel: ik heb beet. Saillant detail: nu, vijftig jaar later, bevestigt een artikel in New Scientist dit entropieprobleem.10 Door de oratie van prof. dr. Han Zuilhof, zie de inleiding hierboven, zag hij in dat het verhaal van zelforganisatie van moleculen niet deugt, ‘want ook de zelforganisatie kan de tweede hoofdwet van de thermodynamica niet omzeilen’.

Informatie

Op vakantie in Spanje kwam dr. Sonneveld een atheïst tegen en raakte met hem in discussie. De atheïst was computerdeskundige. Hij gaf tegenover de biofysicus aan dat hij sommige zaken ook niet begreep: “Ik ben atheïst, maar de informatiedichtheid van ons DNA gaat de informatiedichtheid van mijn laptop meer dan 10.000 keer te boven. Wie zit daarachter?” Een onoplosbaar raadsel voor de evolutietheorie. Sonneveld: “We hebben te maken met informatie, en meer specifiek: de toename van informatie. Dat er informatie in ons DNA bestaat, is een feit. Evolutionair bioloog Eugene Koonin wijst in zijn boek ‘The logic of chance’ op het probleem van het ontstaan van informatie. Hij schrijft dat er nog niet het begin van een oplossing is, en hij heeft het vermoeden dat die nooit komt.” Hoe kan DNA zo’n rijke bron van informatie zijn? “Er is in de schepping sprake van een verbijsterende orde, ongekende samenhang en een overdonderende hoeveelheid informatie. En er is sprake van innovatie; en het is nog nooit vertoond dat die plaatsheeft door tijd en toeval.” Waar komt informatie dan vandaan?11 De biofysicus verwijst tijdens het interview naar het boek ‘Belijdenissen’ van de kerkvader Augustinus.12 Sonneveld: “Augustinus schrijft in zijn ‘Belijdenissen’ dat als de mens iets maakt, hij daarvoor materie en gereedschap nodig heeft. Maar God niet. God sprak, en de informatie was er. De informatierijkdom in de natuur is verpletterend en overdonderend. Als concept staan Genesis 1 en Johannes 1 ontzettend sterk. God de Vader gebruikte ‘in den beginne’ Logos, het Woord, om de wereld in aanzijn te roepen, en de Heilige Geest geeft tijdens de scheppingsdagen gaven aan de mensen, schrijft Augustinus. Mooier kan ik het niet zeggen.

Theïstische evolutie

De biofysicus wijst theïstische evolutie af. Ook het voorbeeld van dr. Ard Louis om theïstische evolutie te zien als intelligent design, dan wel ontwerp dat zichzelf organiseert, neemt Sonneveld niet over.13 Sonneveld: “In de praktijk zie ik dat theïstisch evolutionisten nog veel grotere zendelingen zijn voor de evolutietheorie dan atheïstische evolutionisten. De laatsten zeggen tenminste nog dat er een aantal logische onmogelijkheden bestaan. Maar theïstisch evolutionistische hoogleraren beweren in discussies dat de problemen van de evolutietheorie over een aantal jaren wel opgelost zijn. Maar volgens mij is dat een god-van-de-hypothesen, een ongeldige redenering waarmee de discussie wordt doodgeslagen. Met fantasie omzeil je geen natuurwetten.14 Overigens wijst Sonneveld ook het zogenoemde jongeaardecreationisme af. Volgens hem wijzen de wetenschappelijke gegevens erop dat deze aarde een veel hogere leeftijd heeft. Wel benadrukt de geleerde dat de aarde een ‘volstrekt uniek’e plaats heeft in het heelal. Waar staat de geleerde dan wel in het schepping-evolutie-debat? Sonneveld: “Met de Britse theoloog Alister McGrath wil ik de schepping een ‘open geheim’ noemen. God is te groot om Hem te vangen in een beeld. Daar krijgen wij nooit grip op. De hoe-vraag, hoe God heeft geschapen, vind ik afleiden van de kern.15 Wat die kern volgens hem dan wel is dat wordt niet duidelijk uit het interview.

Slotakkoord

Hij keert tenslotte terug bij zijn eigen vakgebied, biofysica en fotosynthese. Het lukt wetenschappers nog niet om een levende cel exact na te maken. De best mogelijke kunstmatige cel is een miljard keer simpeler als de levende cel. Sonneveld: “Of neem fotosynthese, mijn expertise. Zonlicht wordt met een ongekend hoog rendement omgezet in energie voor de plant. Zover zijn we met onze zonnepanelen bij lange na niet.” De wetenschap heeft Sonneveld God als Schepper laten zien. “Hoe verder de wetenschap het leven ontrafelt, hoe meer ik van Gods wijsheid en almacht zie. God is niet te vangen met onze wetenschap.

Voetnoten

De oorsprong van het leven is nog niet verklaard – James Tour voor Science Uprising

Op 5 juli 2019 werd er door Science Uprising een bonusvideo gemaakt met als gastspreker prof. dr. James Tour. Tour is synthetisch organisch scheikundige aan Rice University. In de video bespreekt hij de grote uitdagingen waarmee het naturalistische onderzoek naar de oorsprong van het leven mee te maken heeft. Deze bonusvideo werd ook in het Nederlands ondertiteld. Veel zegen bij het kijken en luisteren.