Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jacobus Noordthoorn (1700-?)

Doopinschrijving van Jacobus Noordthoorn (1700-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jacobus Noordthoorn (1700-?) weergegeven.1 Jacobus werd op 7 februari 1700 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Adriaan van Noorthoorn en Plonia van Maerten. Als doopgetuigen waren Jacobus van Noorthoorn2 en Neeltje Koek3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 692. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk is dit de vader of broer van Adriaan.
  3. Of en hoe zij verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.