Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan van Meerten (1699-?)

Doopinschrijving van Jan van Meerten (1699-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Meerten (1699-?) weergegeven.1 Jan werd op 17 juni 1699 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Johan van Maerten en Maria Brouwer. Als doopgetuigen waren Johan Brouwer2, Eva van Maerten3 en Beatrix Brouwer4 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 687. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was een broer van Maria.
  3. Zij was een nichtje van de dopeling, een dochter van wijlen Huijbertus van Meerten de broer van Johannes.
  4. Zij was de zus van Maria.