Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anna Lieshout (1700-?)

Doopinschrijving van Anna Lieshout (1700-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anna Lieshout (1700-?) weergegeven.1 Anna werd op 30 juli 1700 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Dirk Lieshout en Maria van Meerten. Als doopgetuigen waren Albert Lieshout met zijn huijsvrouw2 en Evert van Meerten met zijn huijsvrouw 3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 694. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk is dit de broer van Dirk.
  3. Evert was waarschijnlijk de oom van Maria.