Home » Genealogie » Doopbewijs van Elizabeth van Meerten (1782-1842)

Doopbewijs van Elizabeth van Meerten (1782-1842)

Doopbewijs van Elizabeth van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Elizabeth van Meerten (1782-1842) weergegeven.1 Elizabeth werd op 8 september 1782 gedoopt en is geboren op 6 september 1782. Haar vader was Aart van Meerten (?-?) en haar moeder was IJda van Ingen (?-?). Er wordt geen melding gemaakt van een doopgetuige.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.