Home » Genealogie » Doopbewijs van Gerrit van Meerten (1782-?)

Doopbewijs van Gerrit van Meerten (1782-?)

Doopbewijs van Gerrit van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gerrit van Meerten (1782-?) weergegeven.1 Gerrit werd gedoopt op 1 december 1782 en is geboren op 30 november 1782. Zijn vader was Dirk van Meerten (±1746-1818) en zijn moeder was Maria van Ingen (±1746-1819). Als doopgetuige was Grietje van Meerten (±1755-1835) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Grietje was de zus van Dirk.