Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873) en Johanna Spies (1831-1869)

Huwelijksakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873) en Johanna Spies (1831-1869)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873) en Johanna Spies (1831-1869) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873) en Johanna Spies (1831-1869) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873) en Johanna Spies (1831-1869) weergegeven.1 Op 30 april 1858 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie is burgemeester Johan Frederik Veeren (1820-1874).

Jerphaas van Meerten was een jongeman van acht en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij is geboren te Lienden en woonachtig te Lienden.2 Hij was de meerderjarige zoon van wijlen Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsberta van Merkesteijn (1803-1870). Zijn moeder was zonder beroep en woonachtig te Lienden.

Johanna Spies was een jongedochter van zeven en twintig jaar oud en dienstbode van beroep. Zij is geboren te Lienden en woonachtig te Lienden.3 Zij was de meerderjarige zoon van Evert Spies (1802-1884) en Margretha de Weijer (1806-1883). Evert en Margaretha waren arbeidslieden van beroep en woonachtig te Lienden.

Het aanstaande echtpaar heeft de volgende stukken aan de ambtenaar overhandigd: (1) Het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, (2) de geboorteakte van de bruidegom, (3) de geboorteakte van de bruid, (4) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom. De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid hebben toestemming gegeven om te komen tot dit huwelijk. De zondagse afkondigingen hebben zonder stuiting plaatsgevonden te Lienden op 18 april 1858 en op 25 april 1858. Daarna gaven zij het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had vier getuigen meegenomen:

  1. Jerfaas Jan de Kock (1829-1895), negen en twintig jaar oud en kastelein van beroep.
  2. Hendrik van Harn (1827-1900), dertig jaar oud en kastelein van beroep.
  3. Lorrys Schipper (±1827-?), een en dertig jaar oud en veldwachter van beroep.
  4. Jan van Ingen (±1827-?), een en dertig jaar oud en boerenknecht van beroep.

Alle getuigen waren woonachtig in de Gemeente Lienden. Het tekenen gaat wat lastig omdat de bruid, de moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid niet konden tekenen, omdat ze het schrijven niet geleerd hebben.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1858, aktenummer 9. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jerphaas-van-meerten-1829-1873/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-spies-1831-1869/.