Home » bibliografie » Bibliografie ‘Bibliotheek Overjarig Koren’

Bibliografie ‘Bibliotheek Overjarig Koren’

‘Bibliotheek Overjarig Koren’ is een serie preken van oudvaders uit Nederland, Engeland, Schotland etc. Maandelijks verschijnt een nieuw deeltje. Momenteel is uitgeverij ‘De Schatkamer’ de uitgever, maar in het verleden zijn er ook andere uitgevers geweest. Hieronder is een (incomplete) bibliografie te vinden1.

Jaar Jaargang Nummer Auteur Titel
1988 63 7 Robert Traill De troon der genade
1989 63 11 Edmund Calamy Beven voor de ark van God

Voetnoten

  1. Mocht u nog oude nummers hebben van deze serie en deze weg willen doen dan heb ik daar wel interesse in. Contact kan opgenomen worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.