Home » bibliografie » Bibliografie van natuur- en materiaalkundige prof. dr. Edgar H. Andrews

Bibliografie van natuur- en materiaalkundige prof. dr. Edgar H. Andrews

Prof. dr. Edgar H. Andrews (1932) is een bekende emeritus hoogleraar die overtuigd is van het klassieke scheppingsgeloof en het daarop voortbordurende scheppingsparadigma. In Nederland is hij bekend geworden door zijn, door Uitgeverij Maatkamp, vertaalde werken ‘Wie heeft God gemaakt?: Op zoek naar een allesverklarende theorie‘ (2009) en ‘Wat is de mens?: Adam, alien of aap?‘ (2018).1 Critici vinden het niet zo prettig als een geleerd man creationist is. Dat hoort bij het karikatuurbeeld dat een creationist eigenlijk geen wetenschapper zou kunnen zijn. Een evident onjuist beeld uiteraard! Een reactie op Andrews is wel eens: hij is geen expert. Bedoeld wordt dan: hij heeft weinig tot geen relevante naturalistische vakliteratuur gepubliceerd. Hieronder een overzicht van alle publicaties van Andrews in naturalistische vaktijdschriften, (bijdragen aan) naturalistisch-wetenschappelijke boeken en abstracts van presentaties op naturalistisch-wetenschappelijke conferenties. Per onderdeel staan de publicaties in chronologische volgorde en wanneer er meerdere publicaties zijn in een jaar dan staan deze op hun beurt weer in alfabetische volgorde.

Prof. dr. Edgar H. Andrews studeerde in 1953 af aan de Universiteit van Londen met een BSc. In de theoretische natuurkunde. De titel van zijn bachelorscriptie luidde: ‘?’. In 1960 promoveerde hij aan de Universiteit van Londen in de toegepaste of technische natuurkunde. De titel van zijn proefschrift was ‘Fracture phenomena in elastomers’. Daarna behaalde bij in 1968 nog een DSc. (hoger doctoraat) aan de Universiteit van Londen in de natuurkunde (specifiek polymeerfysica).

(Bijdragen aan) naturalistisch-wetenschappelijke boeken

Publicaties in naturalistisch-wetenschappelijke tijdschriften

 1. Andrews, E.H., 1957, Extensometer Microscope Stage for Photoelastic Studies in Rubber, Rubber Chemistry and Technology 30 (3): 857-862.
 2. Andrews, E.H., 1960, Stress Waves and Fracture Surfaces, Rubber Chemistry and Technology 33 (2): 275-281.
 3. Andrews, E.H., 1961, Stresses at a Crack in an Elastomer, Proceedings of the Physical Society 77 (2): 483-498.
 4. Andrews, E.H., 1962, Crack Propagation in a Strain-Crystallizing Elastomer, Rubber Chemistry and Technology 35 (1): 210-223.
 5. Andrews, E.H., 1962, Spherulite Morphology in Thin Films of Natural Rubber, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 270 (1341): 232-241.
 6. Andrews, E.H., 1963, Reinforcement of Rubber by Fillers, Rubber Chemistry and Technology 36 (2): 325-336.
 7. Andrews, E.H., 1963, Stresses at a Crack in an Elastomer, Rubber Chemistry and Technology 36 (3): 777-793.
 8. Andrews, E.H., 1965, Crystalline Morphology in Thin Films of Natural Rubber: Crystallization under Strain, Rubber Chemistry and Technology 38 (1): 45-57.
 9. Andrews, E.H., 1965, Spherulite Morphology in Thin Films of Natural Rubber, Rubber Chemistry and Technology 38 (1): 33-44.
 10. Andrews, E.H., 1967, Resistance to Ozone Cracking in Elastomer Blends, Rubber Chemistry and Technology 40 (2): 635-649.
 11. Andrews, E.H., 1969, Hydrogen Evolution from Natural Rubber During Tensile Tests, Rubber Chemistry and Technology 40 (2): 505-508.
 12. Andrews, E.H., Owen, P.J., Singh, A., 1972, Microkinetics of Lamellar Crystallization in a Long Chain Polymer, Rubber Chemistry and Technology 45 (5): 1315-1333.

Abstracts op conferenties

 1. Beide boeken zijn verschenen bij Uitgeverij Maatkamp en resp. hier en hier is meer informatie daarover te vinden.