Home » Genealogie » Overlijdensakte van Anthonie Gerrit Honig (1864-1940)

Overlijdensakte van Anthonie Gerrit Honig (1864-1940)

Overlijdensakte van Anthonie Gerrit Honig (1864-1940) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kampen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Anthonie Gerrit Honig (1864-1940) weergegeven.1 Op 12 december 1940 verscheen Jelle van der Laan (1917-?) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kampen om aangifte te doen van het overlijden van Anthonie Gerrit. Jelle was drie en twintig jaar oud en kantoorbediende. Hij was woonachtig te Kampen. Hij verklaarde dat Anthonie Gerrit op 11 december 1940 om half twee in de nacht is overleden in de leeftijd van zes en zeventig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Utrecht en woonachtig te Kampen.2 Zijn echtgenoot was Adriana van Geel (1876-1959). Anthonie Gerrit was een zoon van de wijlen echtelieden Johannes Marinus Honig (1824-1905) en van Elisabeth van Meerten (1824-1873).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kampen, overlijdensakten, 1940, aktenummer 234. Te raadplegen via de website van Collectie Overijssel: www.collectieoverijssel.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-anthonie-gerrit-honig-1864-1940/.