Home » In Memoriam » In Memoriam: Creationistische nestor dr. Wim Hoek (1936-2023) overleden

In Memoriam: Creationistische nestor dr. Wim Hoek (1936-2023) overleden

“De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.” (Psalm 103:15-18)

Chemicus dr. Wim Hoek is afgelopen donderdag 23 februari 2023 overleden in de leeftijd van 86 jaar. Hij heeft veel betekend voor de verspreiding van het klassieke scheppingsgeloof en het daarop voortbordurende scheppingsparadigma in Nederland. Wim was een actief baasje en zelfs op hoge leeftijd bezocht hij congressen en besloten bijeenkomsten. Ons is opnieuw een creationistische nestor ontvallen.

Informatie

Willem Hoek werd geboren op 28 juni 1936 te Nieuwleusen en overleed op 23 februari 2023 in zijn woonplaats Vroomshoop. Sinds 25 november 1983 was hij weduwnaar van Friederieke Jeannette Hoek-Huisinga.1 Hoek studeerde scheikunde en promoveerde in 1966 aan de Universiteit van Groningen op een organisch-chemisch proefschrift met als titel ‘Synthese en fysiologische eigenschappen van enige adamantaanderivaten’.

Werkgroep Schepping

In leven was dr. Wim Hoek scheikundeleraar en gaf hij sinds 1996 leiding aan de Evangelische Boek- en CD-winkel De Wegwijzer in Vroomshoop.2 Hoek hield ook een eigen website bij en schreef regelmatig stukjes voor het magazine Bijbel & Onderwijs. Hoek was bezwaard tegen de theorie van Universele Gemeenschappelijke Afstamming. Hij raakte betrokken bij de ondertussen opgeheven (?) Werkgroep Schepping te Hengelo. Deze werkgroep vertaalde onder andere de boeken ‘De leugen: evolutie’ (van Ken Ham), ‘Hoe oud is de aarde?’ (van dr. A.J. Monty White) en ‘Oorsprong: Twee modellen’ (van dr. Richard B. Bliss). Deze boeken zijn ondertussen allen uitverkocht en hebben een ruime verspreiding in Nederland genoten. Op Evolutie.biz3 publiceerde Hoek zijn gedachten over het evolutionaire debat en deelde deze artikelen ook via andere kanalen. Zijn jongerenbrochure ‘Evolutie of Schepping? Wat geloof jij?’ vormde de basis voor de inmiddels beruchte scheppingsfolder die in het Darwinjaar 2009 huis-aan-huis werd verspreid. Op het gebied van Schepping en Evolutie was hij een actief baasje.

Bescheiden

Als ik hem om advies vroeg dan was hij bescheiden: ‘Ik ben een oud baasje, wil je van mij nog leren?’. Maar zo gaf ik dan aan: ‘Grijsheid is wijsheid’! Tijdens bijeenkomsten kwam hij altijd naar mij toe voor een praatje of een idee en waardeerde zijn bescheiden inbreng. Hij hield van de samenwerking en onderlinge onenigheid deed hem pijn aan zijn hart. Hij voelde zich dan vaak machteloos en wees dan vooral naar Boven. Dankzij Wim kon ik de serie tijdschriften ‘Bijbel & Wetenschap’ van de Evangelische Hogeschool compleet maken! Hij had namelijk nog dat ene nummer dat ontbrak en stuurde het op in de hoop dat ik daar wat aan zou hebben. We zullen Wim missen, om wie hij was en om wat hij deed! In een dankdienst op woensdag 1 maart 2023 D.V. in de kerk van de Baptistengemeente Vroomshoop hoopt de familie afscheid te nemen. Deze dienst begint op 11.00 uur. Vanaf 10.15 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen van Wim en de familie te condoleren. U kunt ook via www.silentium.nu een bericht achter laten voor de familie. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Voetnoten

  1. Deze informatie met dank aan de rouwkaart die een van zijn dochters via de e-mail rondstuurde.
  2. Zie: www.dewegwijzer.net/info.html.
  3. www.evolutie.biz.