Home » Genealogie » Overlijdensakte van Adriana van Geel (1876-1959)

Overlijdensakte van Adriana van Geel (1876-1959)

Overlijdensakte van Adriana van Geel (1876-1959) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kampen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Adriana van Geel (1876-1959) weergegeven.1 Op 14 september 1959 verscheen Gijsbert van Elburg (1886-1969) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kampen om aangifte te doen van het overlijden van Adriana. Gijsbert was drie en zeventig jaar oud en zonder beroep. Hij verklaarde dat Adriana op 13 september 1959 om tien voor vijf in de middag is overleden in de leeftijd van drie en tachtig jaar. Adriana was zonder beroep en geboren te Koudekerk aan de Rijn. Ze was voor haar overlijden woonachtig te Kampen. Adriana was weduwe van Anthonie Gerrit Honig (1864-1940) en een dochter van wijlen de echtelieden Coenraad Johannes van Geel (1850-1909) en Maartje Rijlaarsdam (1849-1930).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kampen, overlijdensakten, 1959, aktenummer 208. Te raadplegen via de website van Collectie Overijssel: www.collectieoverijssel.nl.