Home » Archeologie » Bestseller-dvd ‘Is Genesis History?’ krijgt een vervolg – ‘Mountains After the Flood’ zoomt in op de tijd ná de zondvloed

Bestseller-dvd ‘Is Genesis History?’ krijgt een vervolg – ‘Mountains After the Flood’ zoomt in op de tijd ná de zondvloed

Is Genesis History?’ is een bestseller-dvd en (daarmee) een belangrijke creationistische documentaire die gaat over onder andere het bijbelboek Genesis in relatie tot theologie, biologie, geologie en archeologie.1 Het is een bestseller geworden en rond de film is een organisatie ontstaan. Onlangs meldde deze organisatie dat ze bezig zijn met een opvolger van de bovengenoemde documentaire: ‘Mountains After the Flood’. Als alles volgens planning verloopt dan wordt deze film in februari 2022 uitgebracht.2

De film zoomt in op de wereld na de zondvloed. De hoofdvraag is: ‘Hoe zag de wereld eruit toen Noach uit de ark kwam?’ Volgens de filmmakers was deze wereld geologisch dynamisch. “Als we naar de aardlagen kijken is het duidelijk dat daar nog steeds een aantal ongelofelijke geologische gebeurtenissen gaande waren. De continenten verschoven, er waren oprijzende bergen, grote aardbevingen, regionale overstromingen en orkanen ter grootte van een continent.” Na een tijd kwam daar de opbouw bij van een reusachtige ijskap.

De ‘host’ van de film is net zoals bij de vorige dr. Del Tackett. Hij zal een groot aantal creationistische wetenschappers interviewen. Meer nog dan bij de vorige documentaire zal de nadruk liggen op nieuw creationistische onderzoek. Het idee voor deze film werd geboren tijdens een rafttrip naar en door de Grand Canyon, waarbij dr. Andrew Snelling zijn nieuwe onderzoek naar het plooien van aardlagen etaleerde.3 In eerdere interviews met dr. Kurt Wise en dr. Steven Austin, voor het ‘Beyond Is Genesis History?’-project, gaven deze geologen aan dat er na de zondvloed een ‘exponentiële achteruitgang’ in geologische activiteit plaatsvond.4 Direct na de zondvloed kwamen er op aarde nog grote rampen voor, veel groter dan degenen die we in het heden waarnemen. De plooien van dr. Snelling legden voor de filmmakers een link naar deze geheel nieuwe wereld ná de zondvloed.

Zoals in de inleiding aangegeven zal de film in het voorjaar van 2022 uitkomen.5 Ik hoop dat deze film, voor diegene die minder goed Engels kunnen, daarna ook vrij snel in Nederland met Nederlandse ondertiteling beschikbaar zal zijn. De wetenschappers achter de film staan bekend als ‘the new creationists’.6 Zij houden zich bezig met eigen creationistisch onderzoek en niet (of vrij weinig) met het ‘bashen’ van de naturalistische evolutietheorie.7 Hoe is deze werkelijkheid in overeenstemming met de Bijbel? Gods Woord (de Schriften) en Gods Vinger (het werk van Zijn hand, de werkelijkheid) horen namelijk bij elkaar en spreken elkaar ten diepste niet tegen. De filmmakers roepen tenslotte op om te bidden voor het slagen van dit project. Want aan ‘s Heeren zegen is alles gelegen.

Voetnoten

  1. Deze film is ook beschikbaar met Nederlandse ondertitels en is verkrijgbaar in de webshop van Weet Magazine: https://weet-magazine.nl/product/dvd-is-genesis-geschiedenis/. Later zal deze dvd ook te koop worden aangeboden in de (in oprichting zijnde) webshop van Fundamentum.
  2. Zie voor meer informatie dit artikel: https://isgenesishistory.com/filming-the-sequel-to-is-genesis-history/.
  3. Zie voor publicatie van dat onderzoek hier: https://answersresearchjournal.org/petrology-tapeats-sandstone-tonto-group/. Onlangs vatte ik een artikel van Snelling samen waarin deze plooien ook genoemd worden: https://oorsprong.info/snellings-zeven-sterkste-geologische-argumenten-voor-een-wereldwijde-zondvloed/.
  4. De dvd’s van ‘Beyond Is Genesis History?‘ zijn niet in het Nederlands ondertiteld of te koop. Wel zijn deze dvd’s verkrijgbaar in de webshop van ‘Is Genesis History?‘ Het gaat daarbij om drie dvd’s: https://isgenesishistory.com/product/beyond-is-genesis-history-complete-set/.
  5. Ook criticus dr. Joel Duff volgt creationisten achter ‘Is Genesis History?‘ met belangstelling, zij het natuurlijk kritisch: https://www.youtube.com/watch?v=verF8FgqY8I.
  6. Zie hier het blog dat gesponsord wordt door ‘Is Genesis History?’: https://newcreation.blog/. Dit blog is de moeite van het volgen waard!
  7. Een goede verhouding is wat mij betreft 75% van tijd, energie en geld in eigen theologisch, biologisch, geologisch, historisch etc. onderzoek én daarnaast 25% van tijd, energie en geld in het bestrijden van naturalistische theorieën zoals de evolutietheorie. Dit laatste op een wijze zoals de ID-beweging het doet.