Home » Algemeen » Bedankt voor de mooie reacties! – Het beantwoorden van twee vragen

Bedankt voor de mooie reacties! – Het beantwoorden van twee vragen

Afgelopen vrijdag deelden we (het bestuur en ik) mee dat ik na meer dan vijf dienstjaren Logos Instituut ga verlaten.1 Logos Instituut zit in een nieuwe fase (het pionieren is grotendeels voorbij) en ik volg mijn onderwijshart. Vandaag een kort dankwoord en beantwoording van twee vragen.

Afgelopen weekend ontving ik veel bemoedigende berichten en dankwoorden naar aanleiding van het hierboven genoemde bericht. Dit was hartverwarmend! Na de Schepper ook u hartelijk bedankt voor deze fijne woorden. Hartelijk bedankt voor alle betrokkenheid bij de werkzaamheden rond Logos Instituut. Logos Instituut kan rekenen op een trouw meelevende achterban. Dat doet goed! Ik hoop dat u ook na mijn vertrek Logos Instituut blijft volgen en een warm hart toe blijft dragen.2

Helemaal stoppen met activiteiten rond ‘geloof en wetenschap’?

Sommige kennissen denken dat ik nu helemaal ga stoppen met activiteiten rond het brede thema ‘geloof en wetenschap’. Dit is niet het geval. Ik hoop voor vier dagen het onderwijs te kunnen dienen. Eén dag in de week (op vrijdag) wil ik mij volledig inzetten voor activiteiten rond het thema ‘geloof en wetenschap’. Deze activiteiten zullen onder meer het organiseren van een jaarlijks congres en het bijhouden van een website omvatten. Ook blijf ik beschikbaar om lezingen te verzorgen. Deze maand ben ik vooral bezig met de overdracht van Logos-zaken. In de maand augustus en september zal mijn energie vooral gaan zitten in het weer vertrouwd worden met het onderwijs en de methoden die gebruikt worden op de school. Ik verwacht medio december met een jaarplan te komen voor 2022. Sommige kennissen reageerden enigszins geschokt (maar wel begripvol) op het nieuws. Tijdens het typen van dit dankwoord kwam het onderstaande lied in gedachten. Laat dit lied tot bemoediging zijn!3

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Ga je voor jezelf beginnen?

Iemand uit de kennissenkring vroeg of ik nu voor mijzelf ga beginnen. Nee, ik ga niet voor mijzelf beginnen. Ik ga weer terug naar de situatie zoals die vóór december 2015 was. Vier dagen als onderwijzer aan de slag in het primair onderwijs én één dag in de week bezig met activiteiten rond ‘geloof en wetenschap’.4 Wel wil ik deze vrijdag wat professioneler en officiëler inkleden, door actief te zijn met de organisatie Fundamentum (die bestond vóór december 2015 al op papier onder een andere naam) en de website oorsprong.info5. Niet om daarmee te concurreren met Logos Instituut6, maar om waar mogelijk met hen en anderen samen te werken en zo de creationistische gemeenschap te dienen. Om te weten hoe zoiets vorm krijgt kunt u naar het congres ‘Bijbel en Wetenschap’ kijken dat Fundamentum samen met Geloofstoerusting organiseerde.7 Een congres waarbij het thema ‘geloof en wetenschap’ centraal staat en wat versterkend kan zijn voor de creationistische gemeenschap. In de toekomst, als de Heere leven geeft, hoop ik dat vaker te kunnen doen. Verder blijf ik betrokken bij het populairwetenschappelijk tijdschrift Weet Magazine.8

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/wijzigingen-in-het-personeelsbestand-van-logos-instituut-afscheid-jan-van-meerten/.
  2. De website van Logos Instituut is hier te raadplegen: https://logos.nl/.
  3. Meezingen? Nederland Zingt heeft enkele opnamen van dit lied op YouTube staan: https://youtu.be/2cmqoiuSqks.
  4. Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Programma’s voorgaande congressen‘ op deze website: https://oorsprong.info/programmas-voorgaande-congressen/. Ook in dit artikel heb ik daar kort over geschreven: https://oorsprong.info/rondom-het-congres-2021-2-werd-dit-congres-georganiseerd-door-logos-instituut/.
  5. Zoals bijvoorbeeld het schrijven van artikelen: https://oorsprong.info/titan-past-voorlopig-beter-in-modellen-die-uitgaan-van-een-jong-zonnestelsel-diepe-methaanmeren-en-de-duikboot-van-nasa/.
  6. Zie ook een antwoord op een vraag n.a.v. het congres: https://oorsprong.info/rondom-het-congres-2021-4-was-dit-congres-niet-concurrerend-met-het-werk-van-logos-instituut/.
  7. Het congres is hier in zijn geheel terug te kijken: https://oorsprong.info/livestream-congres-2021/.
  8. Nog geen abonnement? Dat is een gemis, Weet Magazine is de moeite waard! Zie hier: https://weet-magazine.nl/.