Home » Genealogie » Doopbewijs van Gijsbert van Heteren (1791-?)

Doopbewijs van Gijsbert van Heteren (1791-?)

Doopbewijs van Gijsbert van Heteren in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gijsbert van Heteren (1791-?) weergegeven.1 Gijsbert werd gedoopt op 8 januari 1792 en is geboren op 31 december 1791. Zijn vader was Gerrit van Heteren (±1733-?) en zijn moeder was Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige was Alida van Luttervelt (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De auteur kon (nog) niet achterhalen wie Alida was, maar vermoedelijk was zij een zus van de eerste, al overleden, man van Grietje.