Home » Artikelen geplaatst door Peter Borger

Auteursarchief: Peter Borger

Hoe een wetenschapper christen werd – Science4Truth interviewt dr. Peter Borger

Science4Truth interviewt dr. Peter Borger. Het interview verscheen op 8 februari 2024 en duurt iets meer dan 16 minuten. Dr. Peter Borger is een moleculair bioloog en heeft als onderzoeker gewerkt aan de Universitair Medische Centra te Sydney, Basel en Zurich. In de video laat hij zien dat het mogelijk is om tegelijkertijd wetenschapper en christen te zijn. In Nederland is Borger bekend vanwege zijn boek ‘Terug naar de Oorsprong‘. Over biologische onderwerpen wordt hij regelmatig geïnterviewd en houdt hij in Nederland en Vlaanderen lezingen.1 De onderstaande video is in het Engels en bevat Engelstalige ondertiteling.

Voetnoten

Waarom de evolutietheorie geen stand houdt: terug naar de oorsprong van het leven – Dr. Peter Borger met Potkaars te gast in het Oertijdmuseum te Boxtel

Moleculair bioloog dr. Peter Borger was te gast bij Potkaars in het Oertijdmuseum te Boxtel om te praten over zijn boek ‘Terug naar de Oorsprong‘. Met dank aan Potkaars is deze uitzending opgenomen en terug te kijken. Hieronder delen wij de uitzending.

De begeleidende tekst onder de video luidt:
Moleculair bioloog Peter Borger legt uit hoe de evolutietheorie tot stand kwam vóórdat het DNA molekuul was ontdekt. Met de kennis van nu moet de evolutietheorie worden herzien. In dit gesprek gaan we terug naar de oorsprong (de titel van het boek van Borger), maar ook terug naar de ‘Origin of Species’, van Charles Darwin. Wat leert de moderne biologie ons over het ontstaan van leven op aarde?

We zijn te gast in het Oertijdmuseum in Boxtel, waar Borger vertelt van zijn levenslange studie naar de werking van DNA, en over wat recente ontdekkingen betekenen voor de evolutie theorie en de ontstaansgeschiedenis van leven zoals we die nog steeds op scholen leren.

Oertijdmuseum: https://www.oertijdmuseum.nl/.

Peter Borger lezing 2022: https://oorsprong.info/terug-naar-de-oorsprong-moleculair-bioloog-dr-peter-borger-te-gast-bij-de-waarschijnlijk-waargebeurdshow-boekbespreking-en-interview/.

Het einde van Darwin is de redding van uw moestuin – Dr. Peter Borger te gast in ‘Blue Tiger Studio’

Moleculair bioloog dr. Peter Borger was op 1 oktober 2023 te gast in Blue Tiger Studio om daar te spreken over Universele Gemeenschappelijke afstamming en het evolutiedenken. Volgens Borger heeft het seculiere evolutiedenken ons anderhalve eeuw stilgezet en gegijzeld. In deze bijdrage gaat hij ook in op epigenetische processen in het genoom. Hieronder is deze aflevering te bekijken.

Zie ook deze bijdrage bij het verschijnen van zijn boek ‘Terug naar de Oorsprong’: https://oorsprong.info/moleculair-bioloog-dr-peter-borger-vanwege-zijn-nieuwe-boek-te-gast-bij-blue-tiger-studio/.

Is evolutietheorie nog houdbaar? – Dr. Peter Borger in Café Weltschmerz

Is de evolutietheorie nog houdbaar?‘ Op 30 maart 2023 was moleculair bioloog dr. Peter Borger te gast bij ‘Café Weltschmerz‘. Hij sprak daar met Patrick Savalle over de houdbaarheid van de evolutietheorie. Waardevol om terug te kijken! Het gaat ook over hypothesen uit zijn boek ‘Terug naar de Oorsprong‘.1

Voetnoten

‘Fine-tuning en functionele informatie komen logischerwijze uit bij Johannes 1’ – Verslag van de internationale Biologiefachtagung 2023

Noot van de redactie: Het afgelopen weekend werd door de Duitstalige organisatie ‘Wort und Wissen’ de jaarlijkse Biologiefachtagung georganiseerd. We kondigden deze fachtagung hier al aan via onze website. Moleculair bioloog dr. Peter Borger was ook aanwezig en was bereid verslag te doen van deze dagen.

De Duitse organisatie Studiengemeinschaft Wort und Wissen bestaat sinds 1979. Wort und Wissen houdt zich bezig met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en onderwijswerk in het spanningsveld tussen (natuur)wetenschap en christelijk geloof. In het bijzonder spelen daarbij vragen over de oorsprong van het leven (schepping/evolutie) en het verloop van bijbels relevante historische gebeurtenissen een rol. De vereniging heeft studiegroepen op het gebied van biologie/chemie, geologie, archeologie, natuurkunde/kosmologie, filosofie, cultuur & geschiedenis en economie. Afgelopen weekend organiseerde deze Duitse wetenschapsvereniging haar 39e Biologiefachtagung. Het doel hiervan is om biologen uit verschillende landen van gedachten te laten wisselen over de nieuwste bevindingen in hun vakgebied en wat deze betekenen voor schepping en evolutie.

The Great Oxygenation Event

Vrijdagavond werd de spits afgebeten door dr. Boris Schmidtgall. Schmidtgall gaf een presentatie met als titel “The Great Oxygenation Event – The greatest Revolution in Biology?” Deze gebeurtenis is een absolute noodzaak voor het evolutionistische denken, want oorspronkelijk kwam er in de atmosfeer van de aarde geen zuurstof voor. Het hoge percentage zuurstof (21%) is pas van een veel latere datum. Evolutionisten gaan ervan uit dat de zuurstof-revolutie ongeveer 2,4 miljoen geleden plaatsvond, toen de fotosynthese plotseling ontstond. Het moet gepaard zijn gegaan met grote biologische innovaties, want zuurstof is een zeer gevaarlijk molecuul. Het vernietigt (oxideert) alle complexe bio-organische moleculen die noodzakelijk zijn voor het bestaan van leven (DNA, RNA, eiwitten) en is dodelijk voor alle organismen die zich er niet tegen kunnen beschermen. De eerste organismen die zuurstof produceerden, de fostosynthetiserende bacteriën, algen en planten, moeten complexe genetische structuren hebben gehad (repareermechanismen, scavenger-, SOD- en catalysesystemen) om zich tegen zuurstof te beschermen. Experimenten tonen dat zonder deze bescherming bacteriën binnen 20 minuten enorme schade oplopen en eraan dood gaan. Gelijktijdig met de Great Oxygenation Event moet deze bescherming er zijn geweest. Het probleem is dat er geen tijd is voor stapsgewijze, random accumulatie van selecteerbare mutaties. En vanuit de genetica weten we dat tijd geen vriend is van een langdurig evolutieproces is.

Het geschapen brein

Zaterdagochtend presenteerde neurowetenschapper Dr. ChinHo Shin uit Zuid-Korea zijn kijk op het menselijke brein. Shin, die tevens directeur is van het bijbelgetrouwe Genesis Instituut, vroeg zich af „Why did God create the Brain?”. Hij besprak interessante nieuwe bevindingen, waaronder de verschillen in functionele MRI-scans van mensen die in God geloven dan wel atheïst zijn. De verschillen waren met name zichtbaar in de activiteit van prefrontale cortex en het spraakcentrum. Shin concludeerde dat we de menselijk brein special gemaakt is om met mensen en met God te communiceren, om mensen en God lief te hebben. Daarvoor is het brein bij uitstek geschikt. Hij sloot af met Markus 12,30: “En u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht.“

Kwantumbiologische mechanismen bij trekvogels

Daarna hield prof. dr. Nigel Crompton (Cornerstone University, Grand Rapids, VS) een inleiding over kwantumbiologie, een opkomende discipline van de moleculaire biologie waarbij effecten van de kwantummechanica worden bestudeerd in biologische processen. Van alle wetenschappelijke theorieën is de kwantummechanica beslist de meest exotische. Deeltjes bestaan er niet langer als materie, maar als golven. En ze kunnen door „entanglement“ sneller dan de lichtsnelheid met elkaar op afstand blijven communiceren. En ze kunnen door tunneling barrières nemen, die normaal gesproken niet te nemen zijn. Een intrigerend voorbeeld dat Crompton toonde was hoe atomen (Kalium-ionen) niet als een deeltje door kalium-pompen over een biologisch membraan worden gesluisd, maar als een golf—een waarneming die eens te meer het dualistische karakter van datgene benadrukt dat we eens „materie“ noemden! En heeft u ooit geweten dat er zowaar drie kwantumprocessen worden toegepast bij navigerende trekvogels? Tunneling, entanglement en spin-flipping zijn kwantummechanistische effecten die het voor vogels mogelijk maken om met een heel zwak magnetisch veld hun weg te vinden.

Nieuw onderwijssysteem?

Prof. dr. Frank Karlson, een microbioloog uit Noorwegen, presenteerde overtuigende argumenten waarom biologische systemen zich niet over miljoenen van jaren hebben ontwikkeld, maar als samenwerkende holistische systemen a priori werden ontworpen. Ook presenteerde hij een nieuw Duits boek „Eine dritte Bildungsrevolution1, waarin een lans wordt gebroken voor een nieuw, op Christus’ leer gebaseerd, onderwijssysteem om corruptie en onwetenschappelijke filosofieën tegen te gaan. Iets wat in onze westerse cultuur heel hard nodig is.

Fijnafstemming in de biologie

De Zweedse statisticus en wiskundige, prof. dr. Ola Hössjer, sloot de dag af met zijn lezing „Mathematical Aspects of fine-tuning and information in biology”. Hij toonde aan dat door mensen gemaakte machines op dezelfde manier fine-tuned zijn zijn als de moleculaire machines die we in de biologie tegenkomen. Hij betoogde dat je met een wiskundige (statistische) benadering kunt bepalen of een systeem (door intelligentie) is ontworpen, of niet. Zijn voordracht toonde de wiskundige onderbouwing van functionele en actieve informatie waarop levende systemen baseren, door een vergelijkbare benadering als de bekende dr. William Demski dat al eerder deed voor Specified Complexity. Hij concludeerde dat de fine-tuning en functionele informatie die we in biologische systemen tegenkomen logischerwijze uitkomen bij Johannes 1: In den beginne was het Woord, Informatie.

Ten slotte

Wort en Wissen kan terugkijken op een geslaagde Biologiefachtagung, waar ook meerdere Nederlandstalige wetenschappers vertegenwoordigd waren. Volgend jaar is de Biologiefachtagung alleen voor mensen die de Duitse taal machtig zijn. De volgende internationale, Engelstalige Biologiefachtagung zal plaatsvinden in maart 2025.

Voetnoten

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2022 – 6. dr. Peter Borger – Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming

Op 22 oktober 2022 organiseerden Fundamentum, Geloofstoerusting en Logos Instituut een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’.1 Moleculair bioloog dr. Peter Borger gaf een lezing met als titel ‘Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming’. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten

Neanderthaleronderzoek prijzenswaardig of een weerspiegeling van de evolutionaire tijdgeest?

De Zweedse arts en evolutiebioloog Svante Pääbo is dit jaar de hoogste eer der wetenschappen ten deel gevallen: de Nobelprijs voor Geneeskunde.1 Hij krijgt deze prijs toegekend voor zijn ontdekkingen op het gebied van de genetische samenstelling van uitgestorven mensachtigen en de menselijke evolutie (“for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution”). Over welke ontdekkingen gaat het eigenlijk? En wat betekenen ze voor de evolutie van de mens?

De naam Svante Pääbo komt regelmatig in de media voorbij. Dat komt omdat hij variatie (mutaties) in het DNA onderzoekt van uitgestorven dieren en mensen. Omdat hij er een evolutionistische draai aan geeft, is er in de media veel belangstelling voor zijn werk. Pääbo werd bekend met zijn onderzoek naar het DNA van de Neanderthaler. Hij toonde aan dat we tot 4% van de mutaties die we in Neanderthaler-genen aantreffen, ook in populaties van huidige mensen aantreffen.2

Wellicht de interessantste implicatie van Pääbo’s onderzoek is dat hij kon aantonen dat Neanderthalers en moderne mensen samen kinderen hebben gekregen. Volgens de gangbare definitie voor soorten behoren Neanderthalers en moderne mensen alleen al om die reden tot hetzelfde soort (Homo sapiens). Dit was een grote verrassing voor de evolutiebiologen, inclusief Svante Pääbo zelf.3 Immers Pääbo’s eigen onderzoek uit 1997 suggereerde dat de Neanderthaler was uitgestorven zonder mtDNA te hebben bijgedragen aan de moderne mens.4 Door velen werd dit geïnterpreteerd als dat we te maken hebben met twee verschillende „mensensoorten“ die niet met elkaar hadden gekruist.

Pääbo’s latere studies met het chromosomale DNA (dat moeilijker te isoleren is) toonden aan dat de moderne mens en de Neanderthaler wel degelijk samen kinderen hadden voortgebracht. Bijbelgetrouwe wetenschappers gingen er steeds vanuit dat alle levende én uitgestorven mensen van Adam en Eva afstammen. In mijn boek ‘Terug naar de Oorsprong’ (2009) schreef ik dat Neanderthalers volledig mens zijn, omdat een aantal unieke genetische kenmerken daarvoor pleitten.5 Paleontologen hadden al aangetoond dat Neanderthalers gevoel voor schoonheid hadden, hun doden begroeven en voor de zwakken in de samenleving zorgden. Pääbo’s latere DNA-data waren dus een bevestiging van de historiciteit van Genesis.

Er bestaan geen Neanderthalergenen

Pääbo krijgt de Nobelprijs natuurlijk niet omdat hij Genesis bevestigde. De prijs ontvangt hij onder andere vanwege zijn methodieken om DNA uit uitgestorven organismen te isoleren en te sequencen. Zoals hierboven vermeld, vond hij daarbij uit dat Europeanen tot 4% van het DNA zou delen met de uitgestorven Neanderthalers. In 2014 populariseerde Pääbo deze bevindingen in een boek met als titel: „Die Neandertaler und wir: meine Suche nach den Urzeit-Genen“. Met dit boek creëerde hij een mythe die tegenwoordig hardnekkig circuleert, namelijk dat er binnen verschillende populatie van mensen Neanderthaler-DNA en Neanderthalergenen zouden voorkomen. In werkelijkheid gaat het niet om genen, maar om allelen van genen. Hiermee wordt bedoeld dat een gen (of een DNA-sequentie) in verschillende populaties in verschillende verschijningsvormen kan voorkomen.

De „Neanderthaler-genen“ van Pääbo zijn beslist niet uniek, maar deze komen ook in moderne mensen voor. Wat Pääbo heeft aangetoond is dat we dezelfde allelen bij zowel de modern mensen alsook bij de Neanderthalers aantreffen. Sommigen van die allelen bleken meer of minder met ziekte en gezondheid gecorreleerd te kunnen worden.6 Last van depressie? Neanderthalergenen! Zelfs een ernstiger verloop van Covid-19 kon Pääbo met „Neanderthalergenen“ (beter is menselijke genvarianten) verklaren.7 Geen wonder dat hij de Nobelprijs voor Geneeskunde krijgt dit jaar.

DNA van moderne mens en Neanderthaler vrijwel identiek

In 2021 werd duidelijk dat de moderne mens vrijwel geen uniek DNA bezit als we duizenden sequenties vergelijken met die van Neanderthalers.8 Slechts 1,5% van de allelen van moderne mensen bleken uniek te zijn. Betekent dit dat de moderne mens voor 98,5% uit Neanderthaler bestaat? Nee, het betekent dat 98,5% van de variatie die in het genoom van de Neanderthaler voorkomt, ook elders in de populatie van moderne mensen voorkomt. En vermoedelijk loopt dit percentage nog op als men nog meer DNA-sequenties gaat includeren. Er is nauwelijks uniek DNA in moderne mensen te vinden. Als we nog meer onderzoek doen vinden we vermoedelijk alle „Neanderthalergenen“ terug.

Als er geen „Neanderthalergenen“ bestaan, wat is dan wel het verschil? Dat is een legitieme vraag! Bij het vergelijken van het totale DNA van moderne menselijke populaties ontdekte men dat er een genetisch verschil tot 12% kon worden vastgesteld. Zelfs binnen één populatie kunnen twee mensen die met elkaar kinderen krijgen meerdere procenten verschillen. Dit enorme verschil, dat kan oplopen tot vele miljoenen DNA letters, is eerder het gevolg van indelmutaties, d.w.z. mutaties waarbij grote delen van het DNA verdubbelen dan wel verdwijnen. Deze indelmutaties, die worden aangedreven door genetische mechanismen, liggen aan de basis van supersnelle aanpassingsprocessen.9

Nobelprijs

De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar dus eigenlijk niet naar de „evolutie van de mens“, maar naar genetische variatie die aanwezig is in (al dan niet uitgestorven) menselijke populaties. En hoe die variatie gekoppeld kan zijn aan ziektebeelden. Met „Neanderthalergenen“ heeft het niets te maken. Zover we weten bezitten Neanderthalers namelijk geen genen die we niet ook in de moderne mensen aantreffen. De genen die ons typisch menselijk maken, zoals bijvoorbeeld het FOX2P-gen dat essentieel is voor de spraak, vinden we ook bij Neanderthalers.10 Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat Neanderthalers, net als moderne mensen, 46 chromosomen hadden.11 Hetzelfde aantal chromosomen, mens-typerende genen en dezelfde ziekmakende allellen? Niets menselijks was de Neanderthaler vreemd, blijkbaar. Waarom dan toch de Nobelprijs? Ik vermoed dat het de evolutionaire tijdgeest weerspiegelt.

Dr. Peter Borger spreekt 22 oktober 2022 op het congres ‘Bijbel & Wetenschap’. Komt u ook luisteren? Hier is meer informatie te vinden en hier kunt u uzelf aanmelden.

Voetnoten

‘Terug naar de Oorsprong’ – Moleculair bioloog dr. Peter Borger te gast bij de ‘Waarschijnlijk Waargebeurdshow’ – Boekbespreking en interview

Op 20 mei 2022 sprak moleculair bioloog dr. Peter Borger voor de ‘Waarschijnlijk Waargebeurdshow‘ over zijn boek ‘Terug naar de Oorsprong‘. De lezing werd opgenomen en is via de onderstaande gedeelde link te bekijken. Noot van de redactie: Niet alles in de show heeft onze voorkeur (zoals af en toe de muziek- en/of woordkeuze), maar de hoofdlijn van de lezing kunnen we volgen.

Een vijftal andere artikelen en interviews van of over dr. Peter Borger:
Waarom het trekgedrag van de pijlstormvogel voor mij een argument is voor het bestaan van God.
Dr. Peter Borger: “Alle biologische informatie was al vanaf het begin in de oerorganismen aanwezig” – De moleculair bioloog werd geïnterviewd voor het Reformatorisch Dagblad.
Hoe nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt – Dr. Peter Borger sprak op congres ‘Geloof jij het!’.
Moleculair bioloog dr. Peter Borger vanwege zijn nieuwe boek te gast bij ‘Blue Tiger Studio’.
Boek van moleculair bioloog dr. Peter Borger wordt opnieuw uitgegeven bij De Blauwe Tijger.

Waarom het trekgedrag van de pijlstormvogel voor mij een argument is voor het bestaan van God

Het buitengewone trekgedrag van vogels is een van de geheimzinnigste verschijnselen in de biologie. De oorsprong ervan is compleet in nevelen gehuld en er is geen wetenschapper die er een logische, evolutionistische verklaring voor heeft.

Dit werd mij eens te meer duidelijk toen ik in 2002 samen met mijn vrouw Lisa een bezoek bracht aan de noordkust van Tasmanië, een eiland aan de zuidkust van Australië. We brachten een paar dagen door in Stanley, een klein stadje aan Bass Strait. Het stadje ligt aan de voet van een steile rotspunt, een schiereiland dat slechts aan één kant met het Tasmaanse vasteland is verbonden. De kortstaart pijlstormvogel (Puffinus tenuirostris), een vogel zo groot als een flinke zilvermeeuw, broedt hier in holen in de grond. Het trekgedrag van deze vogel is werkelijk verbazingwekkend.

Pijlstormvogels zijn trekvogels bij uitstek. Het hele jaar door kun je ze ergens boven de Stille Oceaan aantreffen, waarbij ze af en toe een eiland bezoeken om even bij te tanken. Hun jaarlijkse reis gaat langs de Japanse kust en de arctische gebieden om daarna via het de zuidelijke Stille Oceaan weer naar Tasmanië terug te keren – een rondreis van zo’n dertigduizend kilometer. Bij aankomst in de Tasmaanse kolonie kiezen de vogels partners en beginnen ze samen de oude broedholen te herstellen of nieuwe te graven. Eind november leggen de vogels één enkel wit ei. In januari komt het kuiken uit. Beide ouders helpen om het kuiken te voeden en het kuiken komt daardoor snel aan. Tegen begin april zijn de jonge vogels bijna twee keer zo zwaar als de ouders. Dan gebeurt er iets onvoorstelbaars: de ouders vliegen weg! Ze laten hun jong, dat nog tot over zijn oren in de donsveren zit, achter in het hol. Het jong is zo dik dat het niet eens het hol uit kan!

Het jong krijgt geen eten en verliest snel aan gewicht. De vleugels ontwikkelen zich in rap tempo en na twee weken zijn ze volgroeid. Afgeslankt verlaat het jong zijn broedhol en leert zichzelf vliegen! Dan gaat het de lucht in. Samen met nog meer jonge onervaren vogels begint het aan de lange reis over de bijna eindeloze Stille Oceaan. Ze vliegen noord, waar ook hun ouders naar toe vlogen. Een maand later ploffen ze neer op een klein eiland voor de kust van Japan. Hun ouders zijn er ook. Ze wachten op de jongen.

Dit gedrag van stormvogels is volkomen bizar. Waarom verlaten de ouders hun kuikens als ze nog in de donsveren zitten en nog niet kunnen vliegen? Hoe weten de jonge onervaren vogels waar de ouders zijn? Hoe weten ze deze plaats te bereiken? Stormvogels moeten op zijn minst een soort ‘kaart’ en een inwendig kompas hebben, alsmede een systeem dat hun vertelt waar zij zich in ruimte en tijd bevinden. Een ingebouwde kaart en een GPS zit ingebakken in hun DNA.

Het verbazingwekkende gedrag van de stormvogel komt voort uit een immateriële bron: informatie. In de wetenschap begint men langzaam maar zeker te herkennen dat informatie, naast materie en energie, de derde kwaliteit in het universum is. In de biologie is die kwaliteit nog het duidelijkst zichtbaar. Het is een kwaliteit die getuigt van een scheppende macht, die het goed voor heeft met zijn schepping. Voor iemand die eerlijk en onbevangen nadenkt is de pijlstormvogel een argument voor het bestaan van God.1 In 2003 trok ik de enige logische consequentie uit mijn denken: ik werd een volgeling van Jezus.

Dr. Peter Borger spreekt op 22 oktober 2022 D.V. over soortvorming op het congres van Fundamentum. Zie hier voor meer informatie.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Christelijk Informatieplatform (CIP). Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

Hoe nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt – Dr. Peter Borger sprak op congres ‘Geloof jij het!’

Deze maand is een herziene uitgave van het boek van de moleculaire bioloog dr. Peter Borger uitgekomen.1 De ondertitel van het boek luidt ‘Hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt‘. In 2013 hield Borger een lezing op de Ark (van Johan Huibers) op de conferentieserie ‘Geloof jij het!’ De lezing werd opgenomen door Geloofstoerusting en is hieronder in zijn geheel te bekijken.

Voetnoten