Home » Artikelen geplaatst door Peter Borger

Auteursarchief: Peter Borger

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2022 – 6. dr. Peter Borger – Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming

Op 22 oktober 2022 organiseerden Fundamentum, Geloofstoerusting en Logos Instituut een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’.1 Moleculair bioloog dr. Peter Borger gaf een lezing met als titel ‘Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming’. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten

Neanderthaleronderzoek prijzenswaardig of een weerspiegeling van de evolutionaire tijdgeest?

De Zweedse arts en evolutiebioloog Svante Pääbo is dit jaar de hoogste eer der wetenschappen ten deel gevallen: de Nobelprijs voor Geneeskunde.1 Hij krijgt deze prijs toegekend voor zijn ontdekkingen op het gebied van de genetische samenstelling van uitgestorven mensachtigen en de menselijke evolutie (“for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution”). Over welke ontdekkingen gaat het eigenlijk? En wat betekenen ze voor de evolutie van de mens?

De naam Svante Pääbo komt regelmatig in de media voorbij. Dat komt omdat hij variatie (mutaties) in het DNA onderzoekt van uitgestorven dieren en mensen. Omdat hij er een evolutionistische draai aan geeft, is er in de media veel belangstelling voor zijn werk. Pääbo werd bekend met zijn onderzoek naar het DNA van de Neanderthaler. Hij toonde aan dat we tot 4% van de mutaties die we in Neanderthaler-genen aantreffen, ook in populaties van huidige mensen aantreffen.2

Wellicht de interessantste implicatie van Pääbo’s onderzoek is dat hij kon aantonen dat Neanderthalers en moderne mensen samen kinderen hebben gekregen. Volgens de gangbare definitie voor soorten behoren Neanderthalers en moderne mensen alleen al om die reden tot hetzelfde soort (Homo sapiens). Dit was een grote verrassing voor de evolutiebiologen, inclusief Svante Pääbo zelf.3 Immers Pääbo’s eigen onderzoek uit 1997 suggereerde dat de Neanderthaler was uitgestorven zonder mtDNA te hebben bijgedragen aan de moderne mens.4 Door velen werd dit geïnterpreteerd als dat we te maken hebben met twee verschillende „mensensoorten“ die niet met elkaar hadden gekruist.

Pääbo’s latere studies met het chromosomale DNA (dat moeilijker te isoleren is) toonden aan dat de moderne mens en de Neanderthaler wel degelijk samen kinderen hadden voortgebracht. Bijbelgetrouwe wetenschappers gingen er steeds vanuit dat alle levende én uitgestorven mensen van Adam en Eva afstammen. In mijn boek ‘Terug naar de Oorsprong’ (2009) schreef ik dat Neanderthalers volledig mens zijn, omdat een aantal unieke genetische kenmerken daarvoor pleitten.5 Paleontologen hadden al aangetoond dat Neanderthalers gevoel voor schoonheid hadden, hun doden begroeven en voor de zwakken in de samenleving zorgden. Pääbo’s latere DNA-data waren dus een bevestiging van de historiciteit van Genesis.

Er bestaan geen Neanderthalergenen

Pääbo krijgt de Nobelprijs natuurlijk niet omdat hij Genesis bevestigde. De prijs ontvangt hij onder andere vanwege zijn methodieken om DNA uit uitgestorven organismen te isoleren en te sequencen. Zoals hierboven vermeld, vond hij daarbij uit dat Europeanen tot 4% van het DNA zou delen met de uitgestorven Neanderthalers. In 2014 populariseerde Pääbo deze bevindingen in een boek met als titel: „Die Neandertaler und wir: meine Suche nach den Urzeit-Genen“. Met dit boek creëerde hij een mythe die tegenwoordig hardnekkig circuleert, namelijk dat er binnen verschillende populatie van mensen Neanderthaler-DNA en Neanderthalergenen zouden voorkomen. In werkelijkheid gaat het niet om genen, maar om allelen van genen. Hiermee wordt bedoeld dat een gen (of een DNA-sequentie) in verschillende populaties in verschillende verschijningsvormen kan voorkomen.

De „Neanderthaler-genen“ van Pääbo zijn beslist niet uniek, maar deze komen ook in moderne mensen voor. Wat Pääbo heeft aangetoond is dat we dezelfde allelen bij zowel de modern mensen alsook bij de Neanderthalers aantreffen. Sommigen van die allelen bleken meer of minder met ziekte en gezondheid gecorreleerd te kunnen worden.6 Last van depressie? Neanderthalergenen! Zelfs een ernstiger verloop van Covid-19 kon Pääbo met „Neanderthalergenen“ (beter is menselijke genvarianten) verklaren.7 Geen wonder dat hij de Nobelprijs voor Geneeskunde krijgt dit jaar.

DNA van moderne mens en Neanderthaler vrijwel identiek

In 2021 werd duidelijk dat de moderne mens vrijwel geen uniek DNA bezit als we duizenden sequenties vergelijken met die van Neanderthalers.8 Slechts 1,5% van de allelen van moderne mensen bleken uniek te zijn. Betekent dit dat de moderne mens voor 98,5% uit Neanderthaler bestaat? Nee, het betekent dat 98,5% van de variatie die in het genoom van de Neanderthaler voorkomt, ook elders in de populatie van moderne mensen voorkomt. En vermoedelijk loopt dit percentage nog op als men nog meer DNA-sequenties gaat includeren. Er is nauwelijks uniek DNA in moderne mensen te vinden. Als we nog meer onderzoek doen vinden we vermoedelijk alle „Neanderthalergenen“ terug.

Als er geen „Neanderthalergenen“ bestaan, wat is dan wel het verschil? Dat is een legitieme vraag! Bij het vergelijken van het totale DNA van moderne menselijke populaties ontdekte men dat er een genetisch verschil tot 12% kon worden vastgesteld. Zelfs binnen één populatie kunnen twee mensen die met elkaar kinderen krijgen meerdere procenten verschillen. Dit enorme verschil, dat kan oplopen tot vele miljoenen DNA letters, is eerder het gevolg van indelmutaties, d.w.z. mutaties waarbij grote delen van het DNA verdubbelen dan wel verdwijnen. Deze indelmutaties, die worden aangedreven door genetische mechanismen, liggen aan de basis van supersnelle aanpassingsprocessen.9

Nobelprijs

De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar dus eigenlijk niet naar de „evolutie van de mens“, maar naar genetische variatie die aanwezig is in (al dan niet uitgestorven) menselijke populaties. En hoe die variatie gekoppeld kan zijn aan ziektebeelden. Met „Neanderthalergenen“ heeft het niets te maken. Zover we weten bezitten Neanderthalers namelijk geen genen die we niet ook in de moderne mensen aantreffen. De genen die ons typisch menselijk maken, zoals bijvoorbeeld het FOX2P-gen dat essentieel is voor de spraak, vinden we ook bij Neanderthalers.10 Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat Neanderthalers, net als moderne mensen, 46 chromosomen hadden.11 Hetzelfde aantal chromosomen, mens-typerende genen en dezelfde ziekmakende allellen? Niets menselijks was de Neanderthaler vreemd, blijkbaar. Waarom dan toch de Nobelprijs? Ik vermoed dat het de evolutionaire tijdgeest weerspiegelt.

Dr. Peter Borger spreekt 22 oktober 2022 op het congres ‘Bijbel & Wetenschap’. Komt u ook luisteren? Hier is meer informatie te vinden en hier kunt u uzelf aanmelden.

Voetnoten

‘Terug naar de Oorsprong’ – Moleculair bioloog dr. Peter Borger te gast bij de ‘Waarschijnlijk Waargebeurdshow’ – Boekbespreking en interview

Op 20 mei 2022 sprak moleculair bioloog dr. Peter Borger voor de ‘Waarschijnlijk Waargebeurdshow‘ over zijn boek ‘Terug naar de Oorsprong‘. De lezing werd opgenomen en is via de onderstaande gedeelde link te bekijken. Noot van de redactie: Niet alles in de show heeft onze voorkeur (zoals af en toe de muziek- en/of woordkeuze), maar de hoofdlijn van de lezing kunnen we volgen.

Een vijftal andere artikelen en interviews van of over dr. Peter Borger:
Waarom het trekgedrag van de pijlstormvogel voor mij een argument is voor het bestaan van God.
Dr. Peter Borger: “Alle biologische informatie was al vanaf het begin in de oerorganismen aanwezig” – De moleculair bioloog werd geïnterviewd voor het Reformatorisch Dagblad.
Hoe nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt – Dr. Peter Borger sprak op congres ‘Geloof jij het!’.
Moleculair bioloog dr. Peter Borger vanwege zijn nieuwe boek te gast bij ‘Blue Tiger Studio’.
Boek van moleculair bioloog dr. Peter Borger wordt opnieuw uitgegeven bij De Blauwe Tijger.

Waarom het trekgedrag van de pijlstormvogel voor mij een argument is voor het bestaan van God

Het buitengewone trekgedrag van vogels is een van de geheimzinnigste verschijnselen in de biologie. De oorsprong ervan is compleet in nevelen gehuld en er is geen wetenschapper die er een logische, evolutionistische verklaring voor heeft.

Dit werd mij eens te meer duidelijk toen ik in 2002 samen met mijn vrouw Lisa een bezoek bracht aan de noordkust van Tasmanië, een eiland aan de zuidkust van Australië. We brachten een paar dagen door in Stanley, een klein stadje aan Bass Strait. Het stadje ligt aan de voet van een steile rotspunt, een schiereiland dat slechts aan één kant met het Tasmaanse vasteland is verbonden. De kortstaart pijlstormvogel (Puffinus tenuirostris), een vogel zo groot als een flinke zilvermeeuw, broedt hier in holen in de grond. Het trekgedrag van deze vogel is werkelijk verbazingwekkend.

Pijlstormvogels zijn trekvogels bij uitstek. Het hele jaar door kun je ze ergens boven de Stille Oceaan aantreffen, waarbij ze af en toe een eiland bezoeken om even bij te tanken. Hun jaarlijkse reis gaat langs de Japanse kust en de arctische gebieden om daarna via het de zuidelijke Stille Oceaan weer naar Tasmanië terug te keren – een rondreis van zo’n dertigduizend kilometer. Bij aankomst in de Tasmaanse kolonie kiezen de vogels partners en beginnen ze samen de oude broedholen te herstellen of nieuwe te graven. Eind november leggen de vogels één enkel wit ei. In januari komt het kuiken uit. Beide ouders helpen om het kuiken te voeden en het kuiken komt daardoor snel aan. Tegen begin april zijn de jonge vogels bijna twee keer zo zwaar als de ouders. Dan gebeurt er iets onvoorstelbaars: de ouders vliegen weg! Ze laten hun jong, dat nog tot over zijn oren in de donsveren zit, achter in het hol. Het jong is zo dik dat het niet eens het hol uit kan!

Het jong krijgt geen eten en verliest snel aan gewicht. De vleugels ontwikkelen zich in rap tempo en na twee weken zijn ze volgroeid. Afgeslankt verlaat het jong zijn broedhol en leert zichzelf vliegen! Dan gaat het de lucht in. Samen met nog meer jonge onervaren vogels begint het aan de lange reis over de bijna eindeloze Stille Oceaan. Ze vliegen noord, waar ook hun ouders naar toe vlogen. Een maand later ploffen ze neer op een klein eiland voor de kust van Japan. Hun ouders zijn er ook. Ze wachten op de jongen.

Dit gedrag van stormvogels is volkomen bizar. Waarom verlaten de ouders hun kuikens als ze nog in de donsveren zitten en nog niet kunnen vliegen? Hoe weten de jonge onervaren vogels waar de ouders zijn? Hoe weten ze deze plaats te bereiken? Stormvogels moeten op zijn minst een soort ‘kaart’ en een inwendig kompas hebben, alsmede een systeem dat hun vertelt waar zij zich in ruimte en tijd bevinden. Een ingebouwde kaart en een GPS zit ingebakken in hun DNA.

Het verbazingwekkende gedrag van de stormvogel komt voort uit een immateriële bron: informatie. In de wetenschap begint men langzaam maar zeker te herkennen dat informatie, naast materie en energie, de derde kwaliteit in het universum is. In de biologie is die kwaliteit nog het duidelijkst zichtbaar. Het is een kwaliteit die getuigt van een scheppende macht, die het goed voor heeft met zijn schepping. Voor iemand die eerlijk en onbevangen nadenkt is de pijlstormvogel een argument voor het bestaan van God.1 In 2003 trok ik de enige logische consequentie uit mijn denken: ik werd een volgeling van Jezus.

Dr. Peter Borger spreekt op 22 oktober 2022 D.V. over soortvorming op het congres van Fundamentum. Zie hier voor meer informatie.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Christelijk Informatieplatform (CIP). Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

Hoe nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt – Dr. Peter Borger sprak op congres ‘Geloof jij het!’

Deze maand is een herziene uitgave van het boek van de moleculaire bioloog dr. Peter Borger uitgekomen.1 De ondertitel van het boek luidt ‘Hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt‘. In 2013 hield Borger een lezing op de Ark (van Johan Huibers) op de conferentieserie ‘Geloof jij het!’ De lezing werd opgenomen door Geloofstoerusting en is hieronder in zijn geheel te bekijken.

Voetnoten

Moleculair bioloog dr. Peter Borger vanwege zijn nieuwe boek te gast bij ‘Blue Tiger Studio’

Moleculair bioloog dr. Peter Borger was de tweede week van december 2021 in Nederland vanwege de verschijning van zijn nieuwe boek ‘Terug naar de Oorsprong’.1 Helaas kon de eerste Fundamentum Studium Generale met hem, vanwege de geldende coronamaatregelen, niet doorgaan.2 Gelukkig was dr. Borger op 8 december 2021 te gast bij ‘Blue Tiger Studio’ en sprak daar meer dan een uur over zijn boek. Aan tafel zaten ook uitgever Tom Zwitser én de theoloog dr. Henk-Jan Prosman. We delen deze bijdrage hieronder, met dank aan Blue Tiger Studio. Binnenkort meer over het boek op deze website.3

Voetnoten