Home » Biologie » Boek van moleculair bioloog dr. Peter Borger wordt opnieuw uitgegeven bij De Blauwe Tijger

Boek van moleculair bioloog dr. Peter Borger wordt opnieuw uitgegeven bij De Blauwe Tijger

In het Darwinjaar 2009 verscheen bij de toenmalige stichting De Oude Wereld het boek Terug naar de Oorsprong van moleculair bioloog dr. Peter Borger. Het boek zorgde voor veel discussie en de inzichten van dr. Borger waren een welkome aanvulling in het evolutiedebat.1 Het boek is nog steeds een must-read voor academici in de biologie (en aanverwante vakgebieden) en mag niet ongelezen staan in de boekenkast van een biologiedocent middelbare school.

Voorlopige cover van de herdruk van het boek van dr. Peter Borger.

Sinds een jaar of drie is het boek van dr. Borger uitverkocht. Een gemis in de debat over schepping of universele gemeenschappelijke afstamming. Contacten met uitgeverij De Blauwe Tijger zorgen voor een herdruk. Naar verwachting zal het boek dit najaar verschijnen.2

Op de website van De Blauwe Tijger lezen we:

“In 2001 vertrok gepromoveerd bioloog dr. Peter Borger voor een studieverblijf naar Australië. De reis die daarop volgde was onvoorzien. Het veranderde niet alleen zijn leven, maar zou ook zijn kijk op de biologie voor altijd veranderen. Hij kwam tot de ontdekking dat de biologie zich niet gedraagt zoals hem was geleerd in de academie. Ze zit heel anders in elkaar dan Darwin 150 jaar geleden veronderstelde. In dit intrigerende boek leest u waarom en op welke manier de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt. U leert hoe levende systemen werkelijk functioneren en hoe organismen te begrijpen zijn als adapteerbare, ontworpen machines. Een must-read voor iedereen die wil meepraten in het evolutie-creatiedebat.”

Daarnaast wordt er een citaat gegeven uit hoofdstuk 18:

“Grote vinken en kleine vinken. Kleine vinken met grote snavels, grote vinken met kleine snavels. Gebogen snavels, stompe snavels, priemende snavels, kruisbeksnavels. Dit was de variatie die Darwin had waargenomen. Het was voorgeprogrammeerde variatie! Plotseling begreep ik het. Levende wezens waren uitgerust met een standaard bouwplan waarbinnen variatie werd gegenereerd door kleine genetische elementjes. Variatie was gewoon niets anders dan het standaard bouwplan dat anders tot expressie kwam door positie- en kwantiteitseffecten van dezelfde biologische informatie.”

Het verschijnen van deze herdruk mag mijns inziens niet ongemerkt voorbijgaan. Momenteel bezin ik mij op activiteiten rond het opnieuw verschijnen van dit boek. Mogelijk organiseren we met Fundamentum een presentatieavond met dr. Peter Borger als gastspreker. Hou daarvoor deze website in de gaten! Dr. Borger heeft een interessante ontwikkelingstheorie uitgedacht en beschreven en het is de moeite waard deze te bestuderen en mogelijk verder uit te werken.

Voetnoten

  1. In 2010 verscheen er in het populair-wetenschappelijk tijdschrift Weet Magazine een interview met deze bioloog: http://weet-magazine.nl/artikelen/Weet%201%20-%20Darwins%20broodje%20aap.pdf.
  2. Zie: https://www.deblauwetijger.com/product/pre-order-peter-borger-terug-naar-de-oorsprong-hoe-de-nieuwe-biologie-het-tijdperk-van-darwin-beeindigt/.