Home » Muziek » ‘Als zij mij zien, verlost van smart en pijn’ – Psalmen ter herdenking van het overlijden van onze lieve Jarco van Meerten

‘Als zij mij zien, verlost van smart en pijn’ – Psalmen ter herdenking van het overlijden van onze lieve Jarco van Meerten

Vandaag is het een jaar geleden dat onze lieve Jarco is overleden. Maar als gezin treuren we niet als degenen die geen hoop hebben! We mogen geloven dat hij de strijd eeuwig te boven is! De onderstaande psalmen zijn gespeeld en gezongen in de Noorderkerk te Rijssen (zonder verband met het overlijden van onze zoon). De psalmen 51:7 en 69:13 zijn gespeeld door organist Dick Slagman en tekenen treffend hoe dat gemis bij mij op dit moment ervaren wordt, maar ook het verlangen dat het verlies van Jarco tot eeuwige winst mag zijn. Hieronder de psalm en daaronder de tekst. Ter herdenking aan het overlijden van onze lieve Jarco.

Tekst

Psalm 51:7

Dan zal ik elk, die’t heilspoor bijster is,
Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren;
De zondaar zal zich dan tot U bekeren,
En scheppen moed uit mijn behoudenis.
O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld,
Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen;
Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld,
Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen.

Psalm 69:13

Dat zal den HEER veel aangenamer zijn
Dan os of var, die hunnen klauw verdelen.
De blijdschap zal het hart der vromen strelen,
Als zij mij zien, verlost van smart en pijn.
Gij, die God zoekt in al uw zielsverdriet,
Houdt aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven;
Nooddruftigen veracht Zijn goedheid niet;
Nooit zal Hij Zijn gevangenen begeven.

Voetnoten