Home » Geologie » ‘Small-Scale Soft-Sediment Deformation Structures’ in de Coconino Sandstone wijzen op seismische activiteit – Nieuwe onderzoeksresultaten gepubliceerd

‘Small-Scale Soft-Sediment Deformation Structures’ in de Coconino Sandstone wijzen op seismische activiteit – Nieuwe onderzoeksresultaten gepubliceerd

Diverse christenwetenschappers in de VS, die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof, hebben hun onderzoeksfocus gelegd op de Coconino Sandstone. Door deze zandsteen in detail te bestuderen zijn ze erachter gekomen dat dit geen woestijnafzetting is, maar onder water is afgezet. Daarvoor zijn steeds meer aanwijzingen.1 Afgelopen maand publiceerden dr. Leonard Brand en dr. Sarah Maithel een artikel over ‘Small-Scale Soft-Sediment Deformation structures’ (SSDSs). Deze structuren zouden wijzen op seismische activiteit.2

Samenvatting

Het onderzoek naar de mogelijke onderwaterafzetting van de Coconino Sandstone door christenwetenschappers die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof is in volle gang. Ieder jaar verschijnen er wel wetenschappelijke publicaties of presentaties op wetenschappelijke congressen3 n.a.v. dit onderzoek. De detailonderzoeken wijzen steeds meer richting een onderwaterafzetting van de Coconino. Brand en Maithel vonden veel zogenoemde ‘Small-Scale Soft-Sediment Deformation Structures’ (SSDSs). Deze gevonden structuren kunnen aanwijzingen geven voor het paleomilieu en sedimentaire processen waarin deze SSDSs zijn ontstaan. Het gaat om ondiepe structuren die voorkomen aan de oppervlakte van de zogenoemde kruisbeddingen. Omdat er verschillen bestaan tussen de eolische zandstenen wereldwijd, de gevonden structuren zijn in de Navajo Sandstone bijvoorbeeld veel dieper, denken de auteurs aan andere processen en andere onderliggende afzettingsomstandigheden. Enkele SSDSs zijn tot een meter dik, maar de meesten zijn slechts enkele centimeters dik, 2 tot 10 centimeter breed en 20 centimeter tot 10 meter lang. De onderzoekers vonden ook aanwijzingen voor liquefactie (bodemvervloeiing), dit impliceert een hoog gehalte aan water op verschillende locaties in de Coconino Sandstone. Liquefactie komt vaak voor na aardbevingen en seismische activiteit zou de trigger kunnen zijn voor de vorming van deze SSDSs. Over het algemeen wordt de Coconino Sandstone gezien als een eolische woestijnafzetting, maar er moet, in ieder geval in tussenpozen, voldoende water aanwezig zijn om deze structuren te vormen. Maithel en Brand beschrijven in detail de grootte, oriëntatie, structuur, sedimentaire context, kleigehalte en porositeit van de structuren.

Welkome aanvulling

Het artikel werd gepubliceerd in Frontiers of Earth Science, de volledige titel luidt: ‘Small-Scale Soft-Sediment Derformation Structures in the Cross-Bedded Coconino Sandstone (Permian; Arizona, United States); Possible Evidence for Seismic Influence’. Deze paper wordt met blijdschap ontvangen door de creationistische gemeenschap. Paleobiochemicus dr. Brian Thomas schreef een stukje hierover voor de website Institute for Creation Research en noemt het zelfs een aanwijzing voor de zondvloed.4 Voorzichtigheid is geboden, maar we kunnen wel zeggen dat, in ieder geval met tussenpozen, het een waterrijke omgeving moet zijn geweest anders waren dergelijke structuren niet gevormd. Dit artikel is een welkome aanvulling in de lijst van aanwijzingen dat de Coconino Sandstone onder water is afgezet. Dat zou in een wadachtig milieu kunnen zijn of als zandduinen op de zeebodem. Het artikel is ‘Open Access‘ en daarmee voor iedereen die het wil lezen vrij toegankelijk.5

Voetnoten

  1. In de zomer van 2018 was ik, dankzij een sponsor, te gast op de International Conference on Creationism (ICC) in Amerika (gehouden in Pittsburgh) en woonde daar de presentatie van een paper met onderzoeksresultaten bij. Deze is geschreven door dr. John Whitmore samen met Paul Garner (MSc.). Zie voor de paper: https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=icc_proceedings.
  2. Bron: Brand, L.R., Maithel, S.A., 2021, Small-Scale Soft-Sediment Derformation Structures in the Cross-Bedded Coconino Sandstone (Permian; Arizona, United States); Possible Evidence for Seismic Influence, Frontiers in Earth Science 9 (723495): 1-19.
  3. Onlangs schreef ik daarover op deze website: https://oorsprong.info/nieuw-onderzoek-door-creationisten-gepresenteerd-op-een-conferentie-van-geological-society-of-america-gsa/. Dit artikel werd daarna ook besproken door dr. Joel Duff in zijn ‘This Week in Creationism’-serie: https://oorsprong.info/artikel-van-oorsprong-besproken-in-this-week-in-creationism-serie-van-dr-joel-duff/.
  4. https://www.icr.org/article/evidence-flood-grand-canyon-coconino/.
  5. De URL is hier te vinden: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.723495/full.