Home » Genealogie » Geboorteakte van Bartus van Meerten (1905-1970)

Geboorteakte van Bartus van Meerten (1905-1970)

Geboorteakte van Bartus van Meerten (1905-1970) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Bartus van Meerten (1905-1970) weergegeven.1 Op 25 januari 1905 deed Bartus de Wit (1848-1925) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden aangifte van de geboorte van Bartus. Bartus de Wit was aanwezig geweest bij de bevalling, zes en vijftig jaar oud2 en arbeider van beroep. Hij woonde te Ingen. Hij gaf aan dat zijn dochter, Gerritje Anna de Wit (1883-1956), ongehuwd en zonder beroep een zoon heeft gekregen die de naam Bartus kreeg. Gerritje Anna woonde tijdens de geboorte van Bartus te Ingen in het huis nummer twee honderd negen en vijftig. Bartus is op 24 januari 1905 om drie uur in de middag geboren. De akte werd opgemaakt met twee getuigen: (1) Johan Adriaan Verbrugh (1851-1923), vier en zestig jaar oud en burgemeester van beroep, en (2) Jacobus Philip van der Ros (1867-1931), zeven en dertig jaar oud en ambtenaar ter secretarie.

In de kantlijn zien we nog vermeldt dat Bartus op 21 december 1906 als kind bij akte is erkend door Peter Marinus van Meerten (1874-1959) en Gerritje Anna de Wit.3 En ingeschreven in de Burgerlijke Stand door Johannes van Kalkeren. Dit bijschrift is te Tiel ondertekend op 21 December 1906 door de griffier van de arrondissementsrechtbank. Uit de genealogische gegevens weten we dat Bartus op 23 april 1927 te Lienden in het huwelijk is getreden met Christina van Zetten (1902-1965). Bartus overleed in augustus 1970 te Amsterdam.4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1905, aktenummer 13. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dit moet haast wel zes en zestig jaar oud zijn.
  3. De akte van erkenning is hier te vinden: https://oorsprong.info/erkenningsakte-van-bartus-van-meerten-1905-1970/.
  4. Meer informatie over Bartus is hier te vinden: https://oorsprong.info/persoonskaart-van-bartus-van-meerten-1905-1970-te-amsterdam/.