Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Jelle van der Brug (1861-1940)

Tweede overlijdensakte van Jelle van der Brug (1861-1940)

Tweede overlijdensakte van Jelle van der Brug (1861-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zaandam.

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte1 van Jelle van der Brug (1861-1940) weergegeven.2 Op 13 juni 1940 werd door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zaandam ingeschreven een uittreksel uit het overlijdensregister van de Gemeente Haarlem. Uit dit uittreksel blijkt dat Jelle van der Brug te Haarlem op 23 mei 1940 om kwart over vier is overleden in de leeftijd van acht en zeventig jaar. Hij was van beroep stempelfabrikant, geboren te Wymbritseradeel en woonachtig te Zaandam.3 Jelle was de echtgenoot van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955) en weduwnaar van Antje Waaijer (1862-1906). Hij was een zoon van wijlen de echtelieden Pieter (Jelles) van der Brug (1819-1894) en Metje (Jans) van Meerten (1825-1895).4

Voetnoten

  1. Zijn eerste overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/eerste-overlijdensakte-van-jelle-van-der-brug-1861-1940/.
  2. Burgerlijke Stand, Gemeente Zaandam, overlijdensakten, 1940, aktenummer 226. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jelle-van-der-brug-1861-1940/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.