Home » Genealogie » Eerste overlijdensakte van Jelle van der Brug (1861-1940)

Eerste overlijdensakte van Jelle van der Brug (1861-1940)

Eerste overlijdensakte van Jelle van der Brug (1861-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Haarlem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jelle van der Brug (1861-1940) weergegeven.1 Op 27 mei 1940 verscheen Cornelis Meijer (±1901-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Haarlem om aangifte te doen van het overlijden van Jelle. Cornelis was negen en dertig jaar oud, uitvoerder van beroep en woonachtig te Zaandam. Hij verklaarde dat Jelle op 23 mei 1940 om kwart over vier in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zeventig jaar. Hij was stempelfabrikant van beroep, geboren te Wymbritseradeel en woonachtig te Zaandam.2 Jelle was echtgenoot van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955) en weduwnaar van Antje Waaijer (1862-1906). Hij was een zoon van wijlen de echtelieden Pieter (Jelles) van der Brug (1819-1894) en Metje (Jans) van Meerten (1825-1895).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Haarlem, overlijdensakten, 1940, aktenummer 781. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jelle-van-der-brug-1861-1940/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.