Home » Genealogie » Geboorteakte van Antje Waaijer (1862-1906)

Geboorteakte van Antje Waaijer (1862-1906)

Geboorteakte van Antje Waaijer (1862-1906) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Antje Waaijer (1862-1906) weergegeven.1 Op 25 februari 1862 verscheen Sible (Hendriks) Waaijer (1834-1890) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Sible was zeven en twintig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Woudsend. Hij verklaarde dat Antje op 24 februari 1862 om half vijf in de middag te Woudsend is geboren. Haar moeder was Hinke (Pieters) Krikke (1834-1883), zonder beroep. Sible had twee getuigen meegebracht: (1) Bauke (Jans) Boersma (1823-?), zeven en dertig jaar oud, van beroep winkelier en woonachtig te Woudsend, en (2) Tjalling (Rintjes) de Jong (1821-1898), veertig jaar oud, schippersknecht van beroep en woonachtig te Woudsend.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, geboorteakten, 1862, aktenummer 56. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.