Home » Genealogie » Twee akkers bouwland van Gerritgen Eerst van Meerten en Nelleken Ernsten van Meerten in ‘Protokollen van bezwaar der Gerichtsbanken van Kesteren en Zoelen’

Twee akkers bouwland van Gerritgen Eerst van Meerten en Nelleken Ernsten van Meerten in ‘Protokollen van bezwaar der Gerichtsbanken van Kesteren en Zoelen’

Onlangs kocht ik via een antiquariaat enkele transcripties van diverse protocollen uit ambt Neder-Betuwe. “Volgens ordonnantie van 23 juli 1651 werd voor het kwartier van Nijmegen vastgesteld dat ten behoeve van de zgn. vrijwillige rechtspraak protokollering [sic] zou moeten plaatsvinden. De invoering daarvan vond zijn beslag bij resolutie van 13 februari 1654.” De transcriptie werd gedaan door drs. W.F.M. Ahoud te Arnhem. Hij heeft daarbij ook een index gemaakt. Er zijn enkelen akten die gaan over telgen uit de geslacht Van Meerten (zij het dat ze zijdelings aan bod komen). Een enkele akte gaat over (geleend) bezit van telgen uit dit geslacht. Zo ook hieronder over Gerritgen Eert (Ernsten (?)) van Meerten en Nelleken Ernsten van Meerten.1

“fol. 51. 303) Maurik, 25.3.1653. Jacob Lenertss en Gerritgen Eerst van Meerten2, el., en Nelleken Ernsten van Meerten cum tutore Christiaen Peter Plessius, prom. Aan jr. Wilhem van Golsteijn 200,-  c.i., uit twee derdeparten van 7 akkers bouwland onder Maurik, tezamen groot 2 morgen 2 hond, boven naast de wetering of tochtgraaf, beneden de vikarie St. Crusis, genaamd de Corte Ackers. N.B. in 1654 hebben jr. Willem van Golsteijn en juffr. Hadewich van den Steenhuijs el., deze obligatie getransporteerd aan Dr. Cornelio de Leuw, predikant te Doorn.”

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Ahoud, W.F.M., 1988, De protokollen van bezwaar der gerichtsbanken van Kesteren en Zoelen in het ambt Neder-Betuwe tot in 1654 (Arnhem: Bureau Voorouderonderzoek en Historie), blz. 42.
  2. Vanuit de genealogische gegevens is een Gerreke Ernsten van Meerten bekend die getrouwd is met Jacob Leendertsen Cloot en met hem zeven kinderen kreeg. Dit echtpaar woonden te Wijk bij Duurstede.