Home » Genealogie » Diverse telgen uit het geslacht Van Meerten in ‘Protokollen van bezwaar der Gerichtsbanken van Kesteren en Zoelen’

Diverse telgen uit het geslacht Van Meerten in ‘Protokollen van bezwaar der Gerichtsbanken van Kesteren en Zoelen’

Onlangs kocht ik via een antiquariaat enkele transcripties van diverse protocollen uit ambt Neder-Betuwe. “Volgens ordonnantie van 23 juli 1651 werd voor het kwartier van Nijmegen vastgesteld dat ten behoeve van de zgn. vrijwillige rechtspraak protokollering [sic] zou moeten plaatsvinden. De invoering daarvan vond zijn beslag bij resolutie van 13 februari 1654.” De transcriptie werd gedaan door drs. W.F.M. Ahoud te Arnhem. Hij heeft daarbij ook een index gemaakt. Er zijn enkelen akten die gaan over telgen uit de geslacht Van Meerten (zij het dat ze zijdelings aan bod komen). Omdat ze vaak slechts bij naam genoemd hebben willen we de meeste transcripties parafraseren en daaronder de tekeningen plaatsen.1

Erfgenamen van Jan van Meerten

In protocol 122 op bladzijde 16 worden de erfgenamen van Jan van Meerten (individueel overigens niet bij name genoemd). Zij hebben land naast (boven) de hofstad van Henrick Adriaenss te Aalst. De akte is gedateerd op 13 februari 1648.

De (deze(?)) niet bij name genoemde erfgenamen van Jan van Meerten worden nog een keer genoemd in het boek. In protocol 281 op bladzijde 39 worden de erfgenamen van Jan van Meerten genoemd. Ze hebben land boven het land van Johan Willemss en Hendersken van Ewijck te Meerten (een buurtschap in de buurt van Lienden). De akte is gedateerd op 10 april 1649. Overigens: Het is ook goed mogelijk dat het niet gaat om Jan van Meerten, het is namelijk niet goed geïndexeerd. In de akte staat namelijk Jan Meerthen.

Jr. Van Meerten

In protocol 181 op bladzijde 25 wordt melding gemaakt van ene Jr. van Meerten. Jr. van Meerten heeft land naast de hofstede van Evert van Wijnbergen (principaal, wonende in het Oldebroek te Kampen en Jan Stevenss en Henrick Geurtss (medeprincipaal). We zien hier ook twee namen van locaties, namelijk ten westen van de hofstede is de Santvoortstraat en ten zuiden van de hofstede is het Meerenriet te Maurik. De akte is gedateerd op 26 oktober 1653.

Dirck van Meerten

In protocol 307 op bladzijde 43 wordt melding gemaakt van Dirck van Meerten. Te Eck heeft Dirck land naast dat van het echtpaar Baernier Dirckss en Ariken Hendrickssdr. Het land wordt De Vlessingh genoemd. De akte is gedateerd op 28 januari 1553.

Voetnoten

  1. Bron voor deze protocollen: Ahoud, W.F.M., 1988, De protokollen van bezwaar der gerichtsbanken van Kesteren en Zoelen in het ambt Neder-Betuwe tot in 1654 (Arnhem: Bureau Voorouderonderzoek en Historie).