Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 77

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 77

“Sijn dochter die hij geprokereert hadde bij sijn edele wel gebooren vrou aen den ouste soon van de Heer van Gissen en is alsoo wedersijn welgebooren huijsvrou te huijs gekomen, als een ridder, die haer seer verblijde met sijn wederkomst, daer sijs eer nae verlangt hadde, hij prokereerde bij dese sijn welgebooren vrouwe vier kinderen die tot haere jaren gekomen sijn. Te weeten eene soon Joncker Henddrics van Abcoude van Merthen Heere van Essestijn. Die de jonste geboorte was vande vier kinderen. En is gebooren in Juni voor S. Jansmisse in den jaeren 1547.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.