Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 78

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 78

“Die ouste dochter was genaemt jofferou Margrita van Abcoude van Merthen. Die is getrout met vrinden raedt aen een goedt Brabants edelman Joncker Johan van Vladeracke Heere van Gissen. Daer hij bij geprokereert heeft twee soonen en twee dochteren behalven die jons gestorven sijn den ouste soon Joncker Gerrit van Fladeracken Heere van Gissen v.

Den andere Joncker Johan van Fladeracke.

Den ouste dochter jofferou Anna van Vladeracken is getrout adu Jonc. Johan de Cocs van Opijnen langgraef Nederlek naemails Heer van Geffen, nogs Asserderks van.

De andere dochter jofferou Hester Vladeracken.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.