Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 76

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 76

“Heer Anthonis van Abcoude van Merthen van Essestijn verlof van sijn wilseboor vrouw versocht om nae Jerusalem te rijsen om het graeft van onsen salicsmaeker Jesu Chrish te visitere. Daer hij lange jaeren nae verlangt hadde welke sij hem is seer gewillich confenteerde, soo is is hij int jaer 1544 met goet geselschap, als den Heer van Gissen, ende meer andere edele ende vroome leijde, uijt dit versde landen tot Jerusalem gereijst en aldaer alle de heijlige plaetse besien hebbende heeft hij hem aldaer ridder laeten slaen en is doch van daer weder vertrocken met goet geselschap ende den Heer van Gissen daer hij naemmails een aliantie mede maestie en desdu Anthonis van Abcoude van Merthen, ridder-heer van Essestijn.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.