Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 56

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 56

Die seer bij de Heer van Gaesbeek bemindt was, want hij hem ende sijne kinderen met giften en goet wil uitsich hadde door dient sijn ooms soone was die sijs moeder van adelick en ridders dochter was als voorfijt is.

Dese stadthouder ende richter tot Wijck te Deurstede loftic van vrouwe Jolenta van Gaesbeek weduwe en doewagiere van Cuijlenburgs w. sijn huijs staende tot Wijck te Deurstede inde vorderstaet en is adelick goet en is daer in die veflijt en verleent aen men Heer van Gaesbeek in den jaers 1430 te verkergewarde als versterf aen den Huijse van Deursteden met een jaer witte hanschoen.

Hij seer oudt geworden sijnde heeft sijn offisze met consent vanden Heere van Gaesbeek geresigneert ende overgesedt gesijn soon Joncker Errenst van Abcoude van Merthen als volgst.

En is daernae Anno 1468 des 28 Janirva deser werrdet overleden en inden Heere gerust en sijn huijsvrou is lank voor hem overleden.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.