Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 55

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 55

“Als sijn live nichten du trouwe staetjoffes van sijn za. huijsvrou met melkanderen gean woonen, uwe Wijck te Deurstede en aldear met mailkanderes huysgehouden tot haer sterfdachs toe.

Als jofferou Maria van Abcoude van Merthen is voor haer ousteg suster overleden Anno 1492, ongetrout en tot Wijck begraven.

En jofferou Johanna van Abcoude van Merthen is mede ongetrout op des 1 Octob. Anno 1500 overleden en tot Wijck begraven.

De derde was haer naem jofferou Alijt van Abcoude van Merthen was geprofiffijt jofferou in ’t Clooster of te Abdie van Sinser-vaes Binnen der stadt Uijterecht en in ’t selfde overleden Anno 15 ende aldaer begraven.

Joncker Johan van Abcoude van Merthen vader van dese vijf kinderen, was in sijn leven stadthouder van de Leene van den Haerd van Gaesbeek vr. En sijn richter ende schout van Wijck te Deursteden.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.