Home » Genealogie » Testamentaire dispositie van Jan (Willems) van Meerten (?-1735) en Aaltje (Huijbertse) van Gelder (?-1737)

Testamentaire dispositie van Jan (Willems) van Meerten (?-1735) en Aaltje (Huijbertse) van Gelder (?-1737)

Hieronder wordt de testamentaire dispositie van Jan (Willemsz.) van Meerten en Aartje ((Huijberts) van Gelder weergegeven. Deze schepenakte wordt bewaard bij het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.1

De transcriptie luidt:

“Testamentaire dispositie van Jan Willemsz., de Cuijper Aartje Huijberts van Gelder Egtel.

Wij Johan Ter Borch Schout, Melchior Scheffer en Hend: Moors, Schepene tot Búúren – doen Cond en getuijgen bij desen dat naar wij daar toe Vsogt sijnde ons hebben Vvoegt en getransporteert ten huijse van Jan Willemsz Van Meerten en Aartjen Huijberts de Gelder Egtel: bevindende den Voorn. Jan Willemsz eenigsints siek Van Lighaam te bedde Liggende en Aartje Huijberts gesont van Ligheem – met ons gaande en staande Edog beijde haar Vstant en memorie Volcomen magtigh als ons Volcomen – bleeke, dewelke naar dat de Vrouwe in desen – den Schout gecoozen hadde tot momboir daar sij aanenam als wij schepenen – Vstonden – dat regt was ons hebben – Vtoond en overgegeven haar Comptu – testament – gepasseert alhier binnen Buuren – den 9e Junú 1722. Voor subst. Schout de Leeuw en de Schepenen Bolle en van Vlaar

welk Testament sij Comptu VClaarde te houden – in Volle Cragt en waarde, alleene willende en begeerende tot wegneemnige van alle dispuijten, dat de Legatur gemaakt aan haren Neeve Herman Claasen van Rúmt, soon van Claas Jaspersz: van Rúmt, en dit ten respecte Van sijne getrouwe diensten reets gedaan, en waar in den selven gedúrende des Langstlevendes Leven Vpligt Soude weesen te Continúeeren – Sulle Stadgrijpen – en Effect Sorturen – naare doode van de Langstlevende niet uijt hoofden Van bovengeme. Consideratie Van gedane trouwe diensten, reeds gedaan of nogh te doen, nee maar alleene: om redenen de Testateuren Egtel: hier toe permoveerende VClaren bij dese de Voorn periode ome. redene als boven te houden Voor niet en van onwaarde en als niet geadscribeert, In onConde hebben – wij Schout en schepene dese betekent en bezegelt,

den 14e febrij 1731.“

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.

Voetnoten

  1. Deze schepenakte is hier te vinden: https://hdl.handle.net/21.12108/39301861745F4B8C8BCC3384AFD2C510.