Home » Genealogie » Grafzerk van Wilhelmina van der Hell (?-1622) nog steeds te bezichtigen in de Eusebiuskerk

Grafzerk van Wilhelmina van der Hell (?-1622) nog steeds te bezichtigen in de Eusebiuskerk

In het najaar van 1888 werd de Eusebiuskerk gerenoveerd. De banken werden weggehaald en er kwamen verschillende grafzerken tevoorschijn. Deze zerken werden beschreven.1 Zouden de zerken van het echtpaar Diederick van Bemmel (?-1652) en Wilhelmina van der Hell (?-1622) er nog steeds liggen? Ik besloot een mail te sturen naar Stichting Eusebius Arnhem. In de maand mei ontving ik een vriendelijk en informatief antwoord.

Exterieur van de Eusebiuskerk in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Bron: Wikipedia.

Inhoudelijk

De scribent gaf aan dat de grafzerk van Diederick van Bemmel verloren is gegaan, maar dat de grafsteen van Wilhelmina van der Hell nog steeds te bezichtigen is in de kerk. De zerk is 65 bij 50 centimeter groot en is gelegen in de zuidelijke kooromgang. Het is nummer 55 op de plattegrond van Schulte. Wilhelmina is overleden op 2 april 1622, en was de echtgenote van Diederick van Bemmel. Zij was een dochter van Casijn van der Hell (tot ’t Holthuys) en Geertruyd van Wijnbergen. Deze Casijn werd geboren in 1557 en overleden te Zutphen op 6 juni 1601. Hij werd begraven in Zutphen in de St. Walburgskerk.

De scribent geeft aan dat de zerk van Diederick van Bemmel in 1936 nog aanwezig was en hij vermoedt dat deze zerk tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan. Diederick overleed op 12 februari 1622. De scribent voegt in de e-mail nog een notitie van Muschart toe: “Diederick van Bemmel, 1633 en 1639 te Arnhem ‘olste raedt van Gelre en Zutphen’”. Eveneens wordt er verwezen naar Van Meurs no. 116: “Haar man overleed 14 jan. 1652. Ze huwden in 1600 (d’Ablaing). Zoon van Heymerick van Bemmel en Anna van Merthen. Getrouwd (toestemming voor het huwelijk op 20 juli 1600 gekregen in Zutphen) met WIlhelmina van der Hell. Diederik was Heer tot Andelst en Floresteyn, beleend met Andelst. Verschijnt in de Ridderschap van Nijmegen in 1592-1602, burger (1601). en raadsvriend van Zutphen (1601-1607), provisor van het Heer Hendrikshuis aldaar (1605), raadsheer Hof van Gelre en Zutphen 1607-1650, oudste raad en stadhouder der lenen van Gelre en Zutphen (19 april 1633). Bij de vastlegging (1936) door Muschart bevond de zerk zich ‘in den verhoogden trans, benoorden het choor’.

Het parenteel van het genoemde echtpaar Heijmerick van Bemmel en Anna van Meerten is op deze website te vinden (zie voetnoot).2 Voor het tijdschrift De Baron van de Historische Kring Kesteren en Omstreken heb ik hun grafzerk beschreven. Deze is te vinden in de Hervormde Kerk van Ingen.3

Tenslotte

De scribent wordt hartelijk bedankt! Als de Heere het geeft hopen we de grafzerk van Wilhelmina van der Hell binnenkort te fotograferen en de zerk te beschrijven via deze website.

Voetnoten

  1. Hierover heb ik al geschreven op deze website: https://oorsprong.info/de-grafzerken-van-diederick-van-bemmel-1652-en-wilhelmina-van-der-hell-1622-in-de-eusebiuskerk-te-arnhem/.
  2. https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.
  3. Zie: https://oorsprong.info/opheldering-rond-de-grafsteen-zonder-namen-in-de-kerk-van-ingen/.