Home » Biologie » ‘Terug naar de oorsprong – Hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt’

‘Terug naar de oorsprong – Hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt’

Dr. Peter Borger is vermoedelijk wel een van de bekendste en meest besprokene van de Nederlandstalige biologen die uitgaan van een klassiek scheppingsgeloof. Dat komt in de eerste plaats doordat hij zich roert in veel debatten over aanverwante onderwerpen en in de tweede plaats omdat hij een creationistisch boek heeft geschreven met als titel ‘Terug naar de oorsprong‘. Het doel van het schrijven is een alternatief voor de neodarwinistische evolutietheorie neer te zetten. Wat heeft Peter Borger allemaal geschreven en hoe is daarop gereageerd? Hieronder een uitgebreid overzicht op chronologische volgorde. We inventariseren en beschrijven al het geschrevene en gesprokene van dr. Peter Borger én kritieken die gaan over zijn theorieën en hypothesen.

24 oktober 2009: Drs. Bart Klink is een dagje op een creationistische congres waar dr. Peter Borger ook spreekt. Hij heeft kritiek op de lezing van Borger.1

10 december 2009: Drs. Bart Klink schrijft een recensie van de eerste editie van ‘Terug naar de Oorsprong’ onder de titel ‘De wetenschappelijke dwaalwegen van een creationistisch bioloog’.2

18 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het eerste deel.3

19 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het tweede deel.4

20 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het derde deel.5

20 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het vierde deel.6

22 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het vijfde deel.7

23 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het zesde deel.8

24 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het zevende deel.9

25 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het achtste deel.10

25 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het negende deel.11

27 december 2021: Op Altenoweb wordt de recensie van drs. Bart Klink van de eerste editie van het boek van dr. Peter Borger (zie 10 december 2009) uitgebreid besproken. Op deze dag verschijnt het tiende deel.12 Op de website ‘Oorsprong’ schreef ik een reactie op de stelling dat alles wat Peter Borger gezegd heeft weerlegd is.13

20 januari 2022: Drs. Bart Klink reageert onder andere op de uitlatingen van dr. Peter Borger over Junk-DNA en Encode.14

17 februari 2022: Dr. Peter Borger schrijft een artikel voor Christelijk Informatieplatform (CIP) over het trekgedrag van de pijlstormvogel en hoe dit voor hem een argument voor het bestaan van God is.15

19 februari 2022: Het artikel over het trekgedrag van de pijlstormvogel dat eerder verscheen op de website van Christelijk Informatieplatform (CIP) (zie 17 februari 2022) is ook gedeeld op de website ‘Oorsprong’.16

1 maart 2022: De websitestatistieken geven aan dat het artikel van dr. Peter Borger over het trekgedrag van de pijlstormvogel op ‘Oorsprong’ (zie 19 februari 2022) 105 keer is bekeken.17

Voetnoten

 1. http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/309-een-dagje-op-een-creationistische-congres.
 2. http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/312-de-wetenschappelijke-dwaalwegen-van-een-creationistisch-bioloog.
 3. https://alteno.wordpress.com/2021/12/18/bart-klink-1/.
 4. https://alteno.wordpress.com/2021/12/19/klink-2/.
 5. https://alteno.wordpress.com/2021/12/20/2873/.
 6. https://alteno.wordpress.com/2021/12/21/klink-4-drie-problemen-met-evolutie-door-duplicatie/.
 7. https://alteno.wordpress.com/2021/12/22/klink-5-rna-virussen/.
 8. https://alteno.wordpress.com/2021/12/23/klink-6-het-grote-apenverhaal/.
 9. https://alteno.wordpress.com/2021/12/24/klink-7-vitamine-c-deficientie/.
 10. https://alteno.wordpress.com/2021/12/25/klink-8-de-beste-genetische-code/.
 11. https://alteno.wordpress.com/2021/12/26/klink-9-archaeopteryx-en-overgangsvormen/.
 12. https://alteno.wordpress.com/2021/12/27/klink-10-variatie-inducerende-genetische-elementen/.
 13. https://oorsprong.info/feedback-vragen-2021-is-alles-wat-borger-zegt-al-weerlegd/.
 14. http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/680-junk-dna-evolutie-en-creationisten.
 15. https://cip.nl/cip+/89666-peter-borger-over-het-trekgedrag-van-de-pijlstormvogel.
 16. https://oorsprong.info/waarom-het-trekgedrag-van-de-pijlstormvogel-voor-mij-een-argument-is-voor-het-bestaan-van-god/.
 17. https://oorsprong.info/statistieken-van-de-website-oorsprong-info-februari-2022/.