Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Johanna van Meerten (?-?) en Evert van Gelder (?-?)

Huwelijksinschrijving van Johanna van Meerten (?-?) en Evert van Gelder (?-?)

Huwelijksinschrijving van Johanna van Meerten (?-?) en Evert van Gelder (?-?) zoals weergegeven in het Doop-, Trouw- en Lidmatenboek van Randwijk.

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving weergegeven van Johanna van Meerten (?-?) en Evert van Gelder (?-?).1 Zij traden op 29 april 1736 in het huwelijk bij de predikant van Randwijk.2 Als ik het goed lees wordt aangetekend dat de huwelijksafkondigingen zijn gedaan

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Randwijk Doop, 1666-1752, Trouwen 1666-1751, Lidmaten 1665-1751, DTB 955, blz. 106. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vermoedelijk was dat ds. J. (Henricus) Wijkniet. Zie: https://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=12745.